CDC là gì? Chức năng, nhiệm vụ, địa chỉ của trung tâm CDC Việt Nam

11.08.2021 - 23:55

Là cụm từ thường xuyên được nhắc tới trong mùa dịch nhưng không phải ai cũng hiểu rõ CDC là gì. Chức năng nhiệm của của CDC ra sao? Làm thế nào để liên hệ được với trung tâm CDC tại Việt Nam? Hãy cùng tìm hiểu những thông tin cụ thể nhất về trung tâm CDC qua bài viết dưới đây nhé. 

CDC là gì?

Đây là viết tắt của cụm từ tiếng anh Centers for Disease Control and Prevention, CDC là Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, là cơ quan y tế thuộc Bộ Y tế quốc gia. 

CDC là gì

Ở Việt Nam, CDC còn mang một tên gọi khác đó là Cục Y tế dự phòng Việt Nam. Cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế thực hiện chức năng chính đó là tham mưu, hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức thực hiện các quy định về y tế dự phòng trên khắp các tỉnh thành phố trên phạm vi cả nước.   

Tiền thân của Cục Y tế dự phòng Việt Nam là vụ phòng chữa bệnh. Ngày 12/04/1956, vụ phòng bệnh được thành lập trên cơ sở tách ra từ Vụ Phòng bệnh chữa bệnh. Vào ngày 20/05/2005, vụ đổi tên thành Cục Y tế dự phòng và Phòng, chống dịch HIV/AIDS thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam.

Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm CDC là gì?

CDC có mặt ở hầu hết các quốc gia. Tùy từng quy định, cơ chế, CDC ở mỗi đất nước lại có chức năng và quyền hạn riêng.   

Chức năng của CDC tại Việt Nam

Chức năng của CDC tại Việt Nam được quy định ở Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ. Cục Y tế dự phòng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và thực hiện các quy định của pháp luật về y tế dự phòng. Bao gồm: 

 • Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm.
 • Xét nghiệm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
 • Dinh dưỡng cộng đồng.
 • Kiểm dịch y tế biên giới.
 • Sử dụng vắc xin, tiêm chủng.
 • Chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe cho người dân tại cộng đồng.
 • Phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống y tế dự phòng.
 • Quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực y tế dự phòng.
CDC là gì

Trung tâm CDC có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, tài khoản riêng và hiện nay đang đặt trụ sở chính tại Tp. Hà Nội. Tới đây chắc hẳn bạn đã có thể trả lời được câu hỏi CDC là gì

Nhiệm vụ của Trung tâm CDC Việt Nam

Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, hoạt động về lĩnh vực y tế dự phòng được phân công, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo, tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt. 

Chủ trì, phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, quy chế và hướng dẫn chuyên môn, các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và chế độ, chính sách về lĩnh vực y tế dự phòng được phân công, trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện. 

CDC là gì

Về phòng, chống các bệnh truyền nhiễm:

 • Xây dựng, đề xuất ban hành hoặc điều chỉnh, bổ sung danh mục bệnh truyền nhiễm thuộc các nhóm bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc giám sát, phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm và tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp chống dịch, tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc thực hiện công bố dịch, công bố hết dịch và áp dụng các biện pháp đáp ứng với tình trạng khẩn cấp về dịch theo quy định của pháp luật. 
 • Chỉ đạp, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra, kiểm sát việc thực hiện các nội dung kiểm dịch y tế biên giới theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý dữ liệu và làm đầu mối cung cấp thông tin về bệnh truyền nhiễm.
 • Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm, làm đầu mối tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình bệnh truyền nhiễm trong cả nước theo quy định của pháp luật. 

Về phòng, chống các bệnh không lây nhiễm và bệnh mạn tính khác:

 • Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống các yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần và bệnh mạn tính khác, đầu mối triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác. 
 • Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, dự phòng cho người có rối loạn chuyển hóa, người tiền bệnh, người có nguy cơ cao mắc bệnh không lây nhiễm, rối loạn sứ khỏe tâm thần và bệnh mạn tính khác. 
 • Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, quản lý, điều trị, chăm sóc và các biện pháp phòng, chống bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần và các bệnh mạn tính khác tại cộng đồng. 
 • Đầu mối giám sát, thống kê báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin, số liệu về yếu tố nguy cơ, tình hình bệnh tật và kết quả hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần và bệnh mạn tính khác. Đây là những nhiệm vụ cơ bản của CDC, trả lời cho câu hỏi CDC là gì. 

 Về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế, tiêm chủng:

 • Xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế theo quy định của pháp luật. 
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của các cơ sở tiêm chúng trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật. 
 • Thực hiện chức năng giám sát an toàn tiêm chủng thuộc cơ quan quản lý vắc xin quốc gia (NRA). 
 • Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vắc xin, tiêm chủng và giám sát an toàn tiêm chủng. 
 • Thường trực Hội đồng tư vấn sử dụng vắ xin sinh phẩm y tế của Bộ Y tế và Hội đồng tư vấn đánh giá phản ứng sau tiêm chủng của Bộ Y tế. 

Về xét nghiệm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và an toàn sinh học trong xét nghiệm:

 • Đầu mối xây dựng các quy định, hướng dẫn về đảm bảo chất lượng hoạt động xét nghiệm trong lĩnh vực y tế dự phòng.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và việc xử lý, khắc phục sự cố an toàn sinh học. Quản lý việc công bố và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học đối với các phòng xtes nghiệm theo quy định của pháp luật. 
 • Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc quản lý các mẫu bệnh phẩm có chứa hoặc có khả năng chứa tác nhân gây bệnh truyền nhiễm cho người, các chủng vi sinh vật gây bệnh cho người. 
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện an ninh, sinh học tại phòng xét nghiệm và tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan trong phòng, chống khủng bố sinh học.

Về dinh dưỡng cộng đồng:

 • Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng công đồn, xây dựng và đưa ra khuyến nghị về nhu cầu dinh dưỡng, chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn phù hợp với từng nhóm đối tượng và cơ cấu bữa ăn hợp lý của người Việt Nam. 
 • Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc giám sát, phát hiện sớm các rối loạn dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng tại cộng đồng. 
 • Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, rối loạn dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng, đáp ứng dinh dưỡng trong tình trạng khẩn cấp và kiểm sóa thừa cân, béo phì tại cộng đồng. 
 • Quản lý dữ liệu và đầu mối cung cấp thông tin liên quan đến dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng tại cộng đồng. 

Địa chỉ, liên hệ của trung tâm CDC là gì?

VNCDC (Cục Y tế dự phòng Việt Nam)

 • Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: 0243 843 0040
 • Email: [email protected]
 • Website: http://vncdc.gov.vn

CDC Hà Nội (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội)

 • Địa chỉ: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: 0243 834 3537
 • Email: [email protected]
 • Website: http://hanoicdc.gov.vn/

CDC Hồ Chí Minh (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh)

 • Địa chỉ: 125/61 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0283 923 4629
 • Website: https://hcdc.vn/

CDC Đà Nẵng (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng)

 • Địa chỉ: 315 Phan Châu Trinh, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236 382 1469
 • Fax: 0236 389 7218
 • Website: https://ksbtdanang.vn/

Hi vọng với những chia sẻ trên, bạn có thể hiểu rõ CDC là gì, CDC là cơ quan gì. Mong rằng bài viết mang tới bạn những thông tin hữu ích!

0/5 - (0 bình chọn)

Được viết bởi

Giới thiệu ngắn về Phương Thảo Chào các bạn, mình là Phương Thảo. Mình rất thích sách và cũng thích viết nữa. Mình luôn thích viết ra những suy nghĩ, cảm nhận của bản thân ở bất cứ khoảnh khắc nào đặc ...
img_avatar

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!