Miễn Phí eBook Từ O'Reilly Programming Newsletter Team
chip

Miễn Phí eBook Từ O'Reilly Programming Newsletter Team

Miễn phí
 • Cập nhật 28.12.2014
 • Ngày đăng 28.12.2014

Hiện tại 1 trong những quyển eBook sau đây đang được cho miễn phí nếu đăng ký Account tại trang web O'Reilly (hoặc dùng tài khoản linkedin, facebook, google, twitter), thì bạn chỉ cần chọn 1 quyển sách mình muốn, đưa tên vào và nhấn nút "Send eBook Request". Một số quyển trong đây mình đã từng đọc, chất lượng của O'Reilly thì không phàn nàn tuy nhiên đều là tiếng Anh :-)! Anyway chúc các bạn may mắn! Programming: LINK

 • Test-Driven Development with Python
 • iOS Game Development Cookbook
 • Java Performance: The Definitive Guide
 • Continuous Enterprise Development in Java
 • Clojure Cookbook
 • Mastering Perl Second Edition
 • Mining the Social Web, Second Edition
 • Java Network Programming, Fourth Edition
 • Understanding and Using C Pointers
 • Embedded Android
 • ZeroMQ
 • Programming Android, Second Edition
 • Geolocation in iOS
 • Programming Computer Vision with Python
 • Safe C++
 • Python and AWS Cookbook
Data: LINK
 • Time Series Databases: New Ways to Store and Access Data
 • Hadoop: The Definitive Guide: Early Release
 • Advanced Analytics with Spark: Early Release
 • I Heart Logs
 • Thoughtful Machine Learning
 • Data Science at the Command Line
 • Practical Machine Learning: Innovations in Recommendation
 • Getting Started with Impala
 • Using Flume
 • Hadoop Application Architectures: Early Release
 • Practical Machine Learning: A New Look at Anomaly Detection
 • Hadoop Security: Early Release
 • MySQL Cookbook, Third Edition
 • Data Algorithms: Early Release
 • Data Science for Business
 • Interactive Data Visualization for the Web
WebOps: LINK
 • Lean Enterprise
 • The Art of Application Performance Testing, Second Edition
 • High Performance Responsive Design
 • Learning Agile
 • Learning Chef
 • Automating Microsoft Azure Infrastructure Services
 • AngularJS: Up and Running
 • Web Development with Node and Express
 • Using WebPagetest: Early Release
 • OpenStack Operations Guide
 • Resilience and Reliability on AWS
 • High Performance JavaScript
 • Complete Web Monitoring
 • Even Faster Web Sites
 • The Art of Capacity Planning
Internet of Thing: LINK
 • Prototype to Product: Early Release
 • Designing Connected Products: Early Release
 • Make: Sensors
 • Practical Electronics: Components and Techniques: Early Release
 • Beginning NFC
 • Raspberry Pi Cookbook
 • Make: Ultimate Guide to 3D Printing 2014
 • Arduino Cookbook, Second Edition
 • Bình luận
 • Nhúng bài viết
  Nhúng bài viết
  Sao chép đoạn mã dưới đây, sau đó thêm vào website riêng của bạn.
 • Báo cáo nội dung
img_avatar

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

icon-gototop
Lên đầu trang