[STEAM] Nosgoth Beta Keys Tặng Miễn Phí 250 Gold
nosgoth

[STEAM] Nosgoth Beta Keys Tặng Miễn Phí 250 Gold

Miễn phí
  • Cập nhật 28.10.2014
  • Ngày đăng 28.10.2014
Updated ngày 28 tháng 10 TEXOME-976-BADONA-001 VEBODA-209-GONONA-200 TEGOFA-729-BOLOBE-006 NANUFE-209-GANANA-025 CECUDE-306-BOGOFE-200 VAWODA-976-CABAFE-210 TABULA-906-BAWANA-216 BAGUFA-906-CATOBE-200 BEWUFE-979-BOTOBE-005 NAWULA-276-COLODE-010 FAWODA-756-CONAPE-230 NACODE-926-GOTAFE-006 BEWUDE-929-JOYODA-011 FAGULA-979-BOYADE-031 DAXUMA-359-CODODE-031 BEJUDA-309-GOBODA-031 VACUME-306-JATACA-236 DEXULE-709-BADACE-036 CEJUDE-309-GALODE-001 PAWUFA-976-CAGAFA-200 CAJUFE-709-JOYOBE-016 PEPOME-779-GOYABE-211 Hiện tại Nosgoth đang tặng miễn phí Beta Key, có thể là do một Bug mà mỗi lần khởi động trò chơi thì hãng sẽ gửi 2 Key đến Email người chơi. Game thủ manuelbaruschke tặng miễn phí các key mà anh ấy nhận được. thông tin về Nosgoth được mình trích bên gamek.vn Nosgoth là game online kết hợp giữa nhập vai hành động và cơ chế chiến đấu MOBA 4 vs 4. Game thủ sẽ lựa chọn 1 trong 2 phe là Con Người và Ma Cà Rồng với những lợi thế hết sức khác nhau. Như trước đây GameK từng đưa tin, game online hành động kinh dị vô cùng ấn tượng là Nosgoth đã mở cửa closed beta và game thủ Việt Nam đã có thể đăng ký tài khoản và download tại trang chủ: http://www.nosgoth.com/. Mặc dù muốn tham gia giai đoạn thử nghiệm này game thủ cần phải sở hữu code kích hoạt tài khoản song Nosgoth vẫn thu hút được rất nhiều người Việt. Với lợi thế là một game online miễn phí lại không khóa IP và có lối chơi hết sức hấp dẫn nên trò chơi thu hút được đông đảo gamer là điều khá dễ hiểu. URL để nhập key ở đây  CENULE-256-CAYACA-206 PAXODE-229-COYANE-231 CAJUME-379-GONOPE-236 NEWULE-706-GANOVE-021 CECODE-229-JOBOFE-235 TAJODA-356-BOTOFE-226 NECUFE-729-COWAFA-021 BAXODA-756-GABACE-026 FEBOLA-209-GODOPE-026 DAWOMA-959-BAYAFE-210 CEGOMA-276-BOBOPA-220 BACOFE-976-BABOPA-020 DEXOLA-729-BOYOCE-206 DECOFE-726-BODONE-211 BAXOLE-359-BOYODA-035 VEBUFE-709-BANODE-235 FEXUDE-756-COWOPA-226 VAJUDE-976-JOWOFE-225 VECUMA-729-BALACA-026 NANULE-776-JONABA-236 DEWUDE-779-BADATE-020 VEGUFA-776-JABACA-220 TEPODE-356-GOTAPE-011 TAXUDE-759-BOLOPA-200 TAGUMA-329-JAWAPE-016 VEXOLE-709-JAWOCA-025 VECULA-276-COTODE-215 BACOLA-209-CAYOCE-010 FEBOLA-779-GOTABA-005 NAWOME-709-GADAVA-220 CEXUFE-276-CAWONE-211 VEWUDA-726-BOLOBE-035 FANUME-226-JALOPE-225 DEXUFE-779-CAYONE-226 FABODE-759-BOWATE-221 BABUMA-379-JAYOCE-201 FAGODA-909-COYANA-211 BABUMA-979-BALOTE-215 TABUFE-209-CALACE-226 BEWOLA-359-BADOFE-215 FACUFA-226-GABAVE-210 TEJOLA-909-JAGONA-001 FANUME-726-GAGONA-000 CEXODE-756-JOLAVE-216 DEJUFA-376-BOWAVA-011 NAPOMA-256-JOBONA-000 FAPOFA-276-JOGANA-221 VEXUME-959-CATATA-215 DECOME-276-COLAPA-001 DAPUDE-909-COGOBA-016 NEJODE-979-CATOTA-001 DAWUMA-309-BOLABE-200 FACOFA-259-BOTONE-211 CEGODE-256-GAGOFE-025 VAWOFE-226-CAYATE-015 DAWUDA-359-JOYOCA-006 BAWULA-776-CANOVE-221 BANODA-956-GAYOBE-236 DAXULE-256-CONOCA-235 DEXODA-979-BATOPE-005 DECUFA-256-JOYATA-016 FAXOLA-309-COYODA-000 DEJOME-259-CALAPA-236 NAPUFA-756-GAGOPA-206 FEGUFA-759-GONOPE-221 TAJUMA-306-BANOVA-015 BEBOME-776-JODOFE-205 VEBUMA-959-JATOFA-200 NAJUME-279-COTAPE-205 BEBUDA-779-CAWOPE-235 VACOMA-226-CODAFE-025 BAPUDA-709-BANOCE-036 DAJOLA-759-BADAPA-230 CABUMA-259-JOGOFE-211 VEXULE-929-JOYAPE-235 TECOLE-306-GODATE-201 CANOFE-226-JOLABE-231 CACOFA-959-BALONE-035 NEJUME-756-BOTOTE-025 VENUMA-226-GAGOTA-206 FAGUFE-209-BOLOCE-226 CECUFE-909-CABOFE-005 DANOFA-729-BOWAVE-011 NACODA-276-BOTATE-035 FAPODE-259-JODAVE-021 TANUDA-379-GONAVE-015 FACODE-976-JALANA-006 DEWOLE-229-BOTODE-005 TEWULE-726-BALADE-010 DAGOMA-329-CALOBA-025 DEXUME-956-GODODE-225 FEJUME-779-CONATA-016 DAJULE-279-CODABA-026 BEXUDA-229-GONABE-015 CEJUME-279-GOLONE-035 BECUMA-259-JALAVE-021 TAGUME-756-COWACE-235 TAJUFE-379-JOYADA-225 CEWODA-759-GADADA-020 VENOFE-956-JAWOFA-036 TANOFE-209-JAYONA-201 TAXULE-726-JOLAFA-235 TEBOME-309-JABOVE-030 PANOLE-326-GATODA-221 CACUFE-376-JOLOVA-201 CEXUFE-309-BOYATE-226
  • Bình luận
  • Nhúng bài viết
    Nhúng bài viết
    Sao chép đoạn mã dưới đây, sau đó thêm vào website riêng của bạn.
  • Báo cáo nội dung
img_avatar

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

icon-gototop
Lên đầu trang