Khuyến mại 6 điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội dịp lễ 30/05