Vận khí năm 2022, Xem vận hạn 12 con giáp năm 2022 theo Thập Bát Cục

Bạn đang muốn xem vận khí, vận hạn của tuổi mình năm nay ra sao. Theo dõi ngay bài viết dưới đây để xem vận hạn 12 con giáp năm 2022 theo Thập Bát Cục.

Thập Bát Cục là gì?

Giải thích theo nghĩa chữ Hán thì, Thập tức là Mười, Bát tức là Tám và Cục tức là một sự sắp xếp từ trước. Như vậy, Thập Bát Cục tức là sự sắp xếp một chuỗi sự việc nào đó trong một vòng 18 năm, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Chiếu theo quan niệm triết lý phương Đông, cứ mỗi 18 năm trôi qua thì thế cục sẽ được lặp lại một lần, tương tự như một vòng Tiểu Luân Hồi, lặp đi lặp lại liên miên không dừng.

Thập Bát Cục bao gồm 18 cung vận khác nhau, tuần tự là:

Quý Nhân. Tử biệt, bại ngưu dương. Phu (thê), tử thoái lạc. Sinh ly tử biệt. Nhân công tiến điền. Cát khánh vượng nhân. Đồ hình hỏa quang. Bệnh phù, tuyệt mệnh. Huyết quang lao bệnh. Đồ hình hỏa quang.

Đại bại thoái điền. Lục súc lợi, tiến điền tài. Sinh sản miếu vụ. Kim ngân thiên lộc. Ra quan tiến lộc. Sinh ly tử biệt. Nhân công chiết tuyết. Thiên ôn thiên hỏa.

Nếu đem 18 cung vận đi giải thích từng cung vận ta có như sau:

Vận thứ nhất. Quý nhân, tức là có người giúp đỡ, gặp may mắn trong mọi việc. Đây là Cát vận, tức là chuyển tốt.

Vận thứ hai. Tử biệt, bại ngưu dương, tức người không mất mạng thì trâu bò mất. Đây chưa phải rơi vào vận xấu, mà là ở Bình vận, tức là trung bình.

Vận thứ ba. Phu (thê), tử thoái lạc, có nghĩa là tình cảm của vợ chồng đi xuống, có lúc sẽ sinh ra rạn nứt giữa đôi bên. Đây là Bình vận.

Vận thứ tư. Sinh ly tử biệt, ý chỉ sự chia ly, xa cách về mặt tình cảm. Vào thời gian này rất dễ sinh ra bệnh tật, cố sự không mong muốn, dễ sinh ra va chạm, tình cảm đổ vỡ, xuất hiện điềm xấu. Đây là Hung vận, tức là vận xấu.

Vận thứ năm. Nhân công tiến điền, ý chỉ công việc làm ăn phát triển tốt, người đang thất nghiệp thì sẽ sớm tìm được việc trong năm mới, việc buôn bán đất đai rất thuận lợi. Đây là Cát vận.

Vận thứ sáu. Cát khánh vượng nhân, thời điểm tài lộc đến nhà, con cháu đông đúc, thêm người thêm của. Đây là Cát vận.

Vận thứ bảy. Đồ hình hỏa quang, rất dễ xảy ra hoạn hoạn, gặp nạn nơi quan trường, dễ bị phạt nơi cơ quan, dễ bị rớt chức trong công việc. Đây là Bình vận, bởi vì trong vận này có thẻ tránh khỏi, chỉ mang đến tính chất là cảnh báo mà thôi.

Vận thứ tám. Bệnh phù, tuyệt mệnh. Tức là bệnh tật và đại nạn sẽ xảy ra, tình cảm thì đổ vỡ, đau thương chết chóc. Đây là Hung vận.

Vận thứ chín. Huyết quang lao bệnh, suy giảm sức khỏe, đau ốm bệnh tật. Chiếu theo nghĩa đen tức là dấu hiệu sức khỏe bị suy giảm, chiếu theo nghĩa bóng tức là dễ bị thua thiệt trong công việc, kinh doanh. Đây là Bình vận.

Vận thứ mười. Đồ hình hỏa quang, giống vận thứ bảy.

Vận thứ mười một. Đại bại thoái điền, làm ăn thua thiệt, mất mát đất đai, bán nhà bán đất, nhà cửa bị thu hồi, bị giải tỏa. Đây là Bình vận.

Vận thứ mười hai. Lục súc lợi, tiến điền tài. Việc chăn nuôi có lợi, việc mua bán đất đai nhà cửa diễn ra thuận tiện, sửa sang lại nhà cửa khang trang hơn. Đây là Cát vận.

Vận thứ mười ba. Sinh sản miếu vụ, Sức khỏe sau sinh sản đi xuống, dễ nhiễm bệnh tật đau ốm và mệt mỏi. Đây là Bình vận.

Vận thứ mười bốn. Kim ngân thiên lộc, hưởng được lộc trời ban, vàng bạc vào nhà. Đây là Cát vận.

Vận thứ mười lăm. Ra quan tiến lộc, con đường thăng quan tiến chức mở rộng, tài lộc và may mắn đến nơi. Đây là Cát vận.

Vận thứ mười bảy. Nhân công chiết thuyết, có nghĩa là công việc đổ vỡ, dang dở tiền đồ. Đang làm tốt bên này nhưng lại bỏ việc nhảy qua bên khác, việc gì cũng làm dang dở không xong. Đây là Bình vận.

Vận thứ mười tám. Thiên ôn thiên hỏa. Thời điểm thiên tại, dịch bệnh và hỏa hoạn dễ xảy ra. Đây là Bình vận.

Ứng với tuổi của mỗi người mà Thập Bát Cục sẽ cho biết vận hạn của người đó theo từng năm.

Ứng dụng Thập Bát cục 2022 để xem vận hạn. Xem vận hạn 12 con giáp năm 2022 theo Thập Bát Cục

Xem vận hạn 12 con giáp năm 2022 theo Thập Bát Cục

Bảng tra vận hạn chung của các tuổi

Năm sinh từ 1936 đến 1954

xem-van-han-12-con-giap-nam-2022-theo-thap-bat-cuc-1
Vận hạn tuổi từ năm sinh 1936 - 1954

Năm sinh từ 1955 đến 1970

xem-van-han-12-con-giap-nam-2022-theo-thap-bat-cuc-3
Vận hạn tuổi từ năm sinh 1955 - 1970

Năm sinh từ 1955 đến 1970

xem-van-han-12-con-giap-nam-2022-theo-thap-bat-cuc-3
Vận hạn tuổi từ năm sinh 1955 - 1970

Năm sinh từ 1991 cho đến 2005

xem-van-han-12-con-giap-nam-2022-theo-thap-bat-cuc-4
Vận hạn tuổi từ năm sinh 1991 - 2005

Năm sinh từ 2006 cho đến 2023

xem-van-han-12-con-giap-nam-2022-theo-thap-bat-cuc-5
Vận hạn tuổi từ năm sinh 2006 - 2023

Giải thích màu sắc, màu chữ màu vàng chính là Cát vận.

Phân loại vận Tốt - Xấu (Cát vận - Hung vận) trong năm 2022

Cát vận

 • Kim ngân thiên lộc.
 • Quý nhân.
 • Ra quan tiến lộc
 • Cát khánh vượng nhân
 • Nhân công tiến điền
 • Lục súc lợi, tiến điền tài

Hung vận

 • Sinh ly tử biệt
 • Bệnh phù tuyệt mệnh
 • Tử biệt, bại ngưu dương
 • Đại bại thoái điền
 • Phu (thê), tử thoái lạc
 • Đồ hình hỏa quang
 • Thiên ôn, thiên hỏa
 • Huyết quang lao bệnh
 • Sinh sản miếu vụ

Cách hóa giải khi gặp vận hạn xấu

Trong năm 2022 này, nếu như tuổi của người xem lại rơi vào Hung vận là "Sinh ly tử biệt" và "Bệnh phù tuyệt mệnh" ta nên tránh:

Tránh làm những việc lớn như xây nhà, sửa nhà, kết hôn, du học, kinh doanh lớn....

Không nên ra những nơi đường phố xe cộ đông đúc, nơi sông suối ao hồ, không nên đi xa, tránh những nơi đèo cao, thâm sơn cùng cốc, vực núi treo leo.

Đặt biệt không nên xông đất hay mở hàng đầu năm mới.

Nếu một lòng biết hành thiện tích đức, tự nhiên Hung sẽ tiêu trừ mà hóa thành Cát.

Ứng dụng Thập Bát cục 2022 để xem tuổi xông đất đầu năm

Nếu muốn:

Cầu tài lộc dồi dào, làm ăn phát đạt. Ta nên mời người thuộc cung Kim ngân thiên lộc xông đất.

Cầu công danh thăng tiến, học hành tiến bộ. Ta nên mời người thuộc cung Ra quan tiến lộc xông đất.

Cầu cho việc buôn bán môi giới đất đai thuận lợi. Ta nên mời người thuộc cung Nhân công tiến điền xông đất

Cầu trồng trọt chăn nuôi thành công, đất đai tài sản rộng thêm. Ta nên mời người thuộc cung Lục súc lợi, tiến điền tài xông đất

Cầu năm mới có quý nhân giúp đỡ, gặp nhiều may mắn. Ta nên mời người thuộc cung Quý nhân tới xông đất

Cầu sinh đẻ thuận lợi, hôn nhân tốt đẹp. Ta nên mời người thuộc cung Cát khánh vượng nhân đến xông đất

Xem vận hạn 12 con giáp năm 2022 theo Thập Bát Cục

Giải thích thuật ngữ trong Bảng tra vận hạn

Ở cột năm sinh: Tính theo Dương Lịch

Ở cột tuổi: Tính theo Can chi Âm lịch

Cột Mệnh: chính là mệnh của tuổi theo Ngũ hành

Cột Quan hệ thể - Dụng:

+ Thể là chủ hay còn gọi là thân chủ, là chủ thể.

+ Dụng là khách, khách thể tác động đến chủ thể.

+ Thể khắc Dụng: tức là chủ khắc chế khách, nắm chủ tình hình.

+ Thể sinh Dụng: tức là chủ sinh ra khách, chủ thể bị khách thể chi phối.

+ Hòa: nghĩa là chủ thể và khách thể dung hòa nhau, nằm ở thế yên ổn.

+ Dụng khắc Thể: Khách thể khắc chủ thể. Bị đình chỉ công tác, công việc bị ngừng. dễ đau ốm, tai nạn và hỏng việc.

+ Dụng sinh thể: Khách thể sinh ra chủ thể, công danh trọng dụng, dễ được đề bạt, thăng tiến trong công việc, gặp quý nhân giúp đỡ.

Năm 2022 là năm Nhâm, chiếu theo ngũ hành thì là thuộc hệ Kim cho nên người thuộc các mệnh sau:

Mệnh Kim: Song Kim tỵ hòa (Hòa).

Mệnh Mộc: Kim khắc Mộc (Dụng khắc Thể).

Mệnh Thủy: Kim sinh Thủy (Dụng sinh Thể).

Mệnh Hỏa: Hỏa khắc Kim (Thể khắc Dụng).

Mệnh Thổ: Thổ sinh Kim (Thể sinh Dụng).

Vận Khí năm 2022

Năm 2022 là năm Nhâm Dần, chiếu theo Thiên Can thì là tương sinh Địa Chi, Nạp âm của năm là Kim, cuối cùng sinh ra "Kim sinh Thủy sinh Mộc".

Chính vì Nạp âm là Kim Bạc Kim, cho nên những ngành nghề thuộc kim khí như vàng bạc, khoa học kỹ thuật sẽ phát triển cực kỳ tốt, về mặt tài chính cũng thuật lợi.

Là năm thích hợp cho tuổi Ngọ và Tất thực hiện dự án mà mình muốn làm. Họ sẽ có được tình yêu, công việc.

Là năm Sao Ngũ Hoàng sát nhập trung cung, năng lương thuộc tính thổ của Ngũ Hoàng sẽ tiếp tục mạnh lên và ảnh hưởng đến toàn bộ ngôi nhà và thành viên trong gia đình. Điều này nên chú ý.

Tác giả:
Đam mê khoa học, lịch sử, văn hóa... Sẵn sàng chia sẻ những kiến thức và hiểu biết của bản thân đến với mọi người
 • Bình luận
 • Nhúng bài viết
  Nhúng bài viết
  Sao chép đoạn mã dưới đây, sau đó thêm vào website riêng của bạn.
 • Báo cáo nội dung
img_avatar

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

icon-gototop
Lên đầu trang