Chanh Beauty

Mã Giảm Giá Shopee hôm nay mới nhất tháng 6/2023

Mã giảm giá Shopee, mã freeship Shopee mới nhất được Chanh Tươi cập nhật hàng ngày. Sử dụng những mã ở đây sẽ giúp bạn tiết kiệm khá nhiều tiền khi mua sắm.

Voucher 10%

Ưu đãi Shopee Giảm 10% Đơn Tối Thiểu 99k Giảm tối đa 30k

Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định.

Copy mã

Voucher 10k

Mã Shopee Giảm 10k Đơn Tối Thiểu 99k

Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định.

Copy mã

Voucher 40k

Khuyến mãi Shopee Giảm 40k Đơn Tối Thiểu 250k

Áp dụng cho tất cả các hình thức thanh toán

Copy mã

Voucher 10%

Ưu đãi Shopee Giảm 10% Đơn Tối Thiểu 350k Giảm tối đa 70k

Áp dụng cho tất cả các hình thức thanh toán

Copy mã

Voucher 5%

Mã Shopee Giảm 5% Đơn Tối Thiểu 100k Giảm tối đa 100k

Áp dụng cho một số sản phẩm & cho một số người dùng nhất định.

Copy mã

Voucher 7%

Khuyến mãi Shopee Giảm 7% Đơn Tối Thiểu 400k Giảm tối đa 200k

Áp dụng cho một số sản phẩm & cho một số người dùng nhất định.

Copy mã

Voucher 35k

Ưu đãi Shopee Giảm tối đa 35k Đơn Tối Thiểu 150k

Sử dụng mã giảm phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 150K và thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee.

  Lấy ưu đãi

Voucher 5%

Khuyến mãi Shopee Giảm 5% Đơn Tối Thiểu 400k Giảm tối đa 40k

Áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình & cho một số người dùng nhất định.

Copy mã

Voucher 8k

Ưu đãi Shopee Giảm 8k Đơn Tối Thiểu 120k

Áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình & cho một số người dùng nhất định.

Copy mã

Lalajapan

Ưu đãi Shopee Giảm 20k Đơn Tối Thiểu 600k

Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫600.000.

  Lấy ưu đãi

Shopee

[Kho Gia Dụng Giá Rẻ Mai Chi]-Giảm 75,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 1,000,000 VNĐ

[Kho Gia Dụng Giá Rẻ Mai Chi] [Kho Gia Dụng Giá Rẻ Mai Chi]-Giảm 75,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 1,000,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[Kho Gia Dụng Giá Rẻ Mai Chi]-Giảm 45,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 400,000 VNĐ

[Kho Gia Dụng Giá Rẻ Mai Chi] [Kho Gia Dụng Giá Rẻ Mai Chi]-Giảm 45,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 400,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[LylyCraft ]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 395,000 VNĐ

[LylyCraft ] [LylyCraft ]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 395,000 VNĐ

Copy mã

Voucher 17%

[ENPI]-Giảm 17%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

[ENPI] [ENPI]-Giảm 17%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[ENPI]-Giảm 25,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

[ENPI] [ENPI]-Giảm 25,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[ENPI]-Giảm 60,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

[ENPI] [ENPI]-Giảm 60,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Copy mã

Voucher 5%

[ENPI]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 49,000 VNĐ

[ENPI] [ENPI]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 49,000 VNĐ

Copy mã

Voucher 10%

[ENPI]-Giảm 10%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 1,000 VNĐ

[ENPI] [ENPI]-Giảm 10%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 1,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[Tin học Nguyễn Tài]-Giảm 23,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 310,000 VNĐ

[Tin học Nguyễn Tài] [Tin học Nguyễn Tài]-Giảm 23,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 310,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[90XuStore - Sáp Vuốt Tóc Nam]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

[90XuStore - Sáp Vuốt Tóc Nam] [90XuStore - Sáp Vuốt Tóc Nam]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Copy mã

Voucher 5%

[Tâm Shoppe]-Giảm 5%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

[Tâm Shoppe] [Tâm Shoppe]-Giảm 5%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

Copy mã

Voucher 7%

[Tâm Shoppe]-Giảm 7%-tối đa 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

[Tâm Shoppe] [Tâm Shoppe]-Giảm 7%-tối đa 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

Copy mã

Voucher 5%

[Tâm Shoppe]-Giảm 5%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

[Tâm Shoppe] [Tâm Shoppe]-Giảm 5%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[BEMINE Official]-Giảm 50,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 789,000 VNĐ

[BEMINE Official] [BEMINE Official]-Giảm 50,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 789,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[BEMINE Official]-Giảm 25,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 399,000 VNĐ

[BEMINE Official] [BEMINE Official]-Giảm 25,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 399,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[BEMINE Official]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 219,000 VNĐ

[BEMINE Official] [BEMINE Official]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 219,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[Kho Gia Dụng Giá Rẻ Mai Chi]-Giảm 50,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 500,000 VNĐ

[Kho Gia Dụng Giá Rẻ Mai Chi] [Kho Gia Dụng Giá Rẻ Mai Chi]-Giảm 50,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 500,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 2,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em] [Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 2,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Copy mã

Voucher 5%

[LeafOrganic - Natural &Organic]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 972,000 VNĐ

[LeafOrganic - Natural &Organic] [LeafOrganic - Natural &Organic]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 972,000 VNĐ

Copy mã

Voucher 5%

[LeafOrganic - Natural &Organic]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 870,000 VNĐ

[LeafOrganic - Natural &Organic] [LeafOrganic - Natural &Organic]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 870,000 VNĐ

Copy mã

Voucher 5%

[LeafOrganic - Natural &Organic]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 860,000 VNĐ

[LeafOrganic - Natural &Organic] [LeafOrganic - Natural &Organic]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 860,000 VNĐ

Copy mã

Voucher 5%

[LeafOrganic - Natural &Organic]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 720,000 VNĐ

[LeafOrganic - Natural &Organic] [LeafOrganic - Natural &Organic]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 720,000 VNĐ

Copy mã

Cập nhật: 07/06/2023

Mã giảm giá Shopee là gì?

Đây là một đoạn mã, code chứa một dãy số hoặc ký tự. Được sử dụng trong quá trình bạn đặt hàng mua sắm trên Shopee. Khi sử dụng đoạn code này bạn sẽ được áp dụng thêm các ưu đãi, ngoài ưu đãi về giá hay quà tặng mà Shopee đang hiển thị. 

Thường các loại mã giảm giá sẽ ưu đãi về giá, phí vận chuyển hoặc hoàn tiền.

Truy cập ứng dụng mua hàng: https://shopee.vn/

✅  Mã giảm giá Shopee💛 Tháng 6/2023
✅  Cập nhật💛  Hàng ngày
✅  Sự kiện tháng💛  Sale 6/6
✅  Phạm vi💛 Website và App 

Cài đặt trợ lý mua sắm Chanh Tươi trên máy tính để tìm kiếm tự động bạn nhé.

Lưu ý khi sử dụng mã giảm giá trên Shopee để mua sắm

1. Đọc kỹ chính sách, điều kiện sử dụng mã.

Mỗi mã đều có điều kiện sử dụng, để tránh mất thời gian thì bạn xem phần mô tả trên Chanh Tươi, dưới mỗi mã đều có phần nội dung này. 

Ví dụ 1 mã giảm giá shopee
Ví dụ 1 mã giảm giá shopee

Nhìn bảng này là bạn sẽ thấy. Thời gian sử dụng, điều kiện dùng, ưu đãi là gì. Mỗi mã một kiểu khác nhau, do đó phải làm đúng theo điều kiện. Có thể là chỉ áp dụng trên app, chỉ áp dụng trên một số sản phẩm.

Thông thường thì cái link mua ngay chắc chắn là có thể sử dụng được mã giảm giá mà bạn lấy.

2. Mã nó hết nhanh lắm.

Vì là số lượng người biết cách sử dụng code giảm giá ngày một nhiều. Bản thân khi đặt hàng bình thường ai cũng thấy cái ô nhập mã giảm giá. Thế nên mọi người sẽ biết và đi tìm, mỗi mã mình thấy lượng sử dụng thường chỉ 100 lượt đến 300 lượt là nhiều rồi. 

Mã thì ít mà người thì đông, nên chậm chân thì mua giá đắt hơn xíu vậy nhé.

Mỗi khi có mã mới, thì Team Chanh Tươi đều có thông tin và share lên Fanpage đầu tiên. Ngoài ra thì bạn cũng nên đăng ký nhận bản tin qua Email để sau này hưởng thêm mã ưu đãi độc quyền.

3. Bí mật.

Để nhận mã nhanh nhất thì hãy like fanpage Chanh Tươi (nhớ bấm nút theo dõi trên fanpage nhé). https://www.facebook.com/chanhtuoicom 

Thủ thuật mua hàng khuyến mãi Shopee

Ngoài Shopee Mall thì đa phần những người bán trên Shopee là những người bán nhỏ lẻ, uy tín của người bán chắc chắn không bằng những Shop trên các sàn TMĐT lớn. Vì vậy, khi mua hàng trên Shopee bạn cần chú ý uy tín, đánh giá của những khách hàng đã từng mua về người bán đó.

Đánh giá một cách tổng thể thì Shopee có nhiều điểm làm tốt hơn Tiki, Sendo. Một trong những điểm nổi bật là liên quan đến đánh giá (review) của khách hàng. 

Ở Shopee thì chỉ những khách hàng đã từng mua sản phẩm thì mới có thể xếp hạng hàng hoá và người bán.

Đây là ưu điểm của Shopee giúp hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà bán hàng – chơi xấu, đánh giá xấu lẫn nhau. Chính vì vậy mà ở Shopee nhìn chung bạn sẽ thấy đa phần các sản phẩm có đánh giá tốt hơn so với ở Shopee. 

Một vài lưu ý nhỏ cho bạn trước khi mua hàng :

 • Phải xem thật kỹ thông tin của shop và xem đánh giá của người mua hàng về shop
 • Xem đánh giá của người mua về sản phẩm
 • Xem thật kỹ thông tin sản phẩm và check mã giảm giá shopee để có giá rẻ nhất
 • Chat với shop để thương lượng và giải đáp thắc mắc
 • Bạn phải biết phân biệt sản phẩm bạn muốn mua thế nào hàng thật. Nhất là mỹ phẩm và hàng điện tử bạn sẽ rất dễ gặp hàng giả, hàng nhái
 • Xem kỹ và không nhận hàng nếu không phải Shopee giao vì bạn sẽ không thể đổi trả hoặc khiếu nại trong trường hợp này
 • Bạn nên mua các sản phẩm của Shopee Mall sẽ an toàn hơn vì đổi trả trong vòng 7 ngày
 • Không nên mua các sản phẩm có giá quá rẻ so với thị trường , vì khả năng mua phải hàng nhái hàng kém chất lượng rất cao

Kinh nghiệm của mình khi mua hàng trên Shopee là cứ chọn Shopee mall hoặc nhà bán hàng nào uy tín được đánh giá cao, nhiều bình luận tốt thì mới đặt mua. Đặc biệt chỉ chọn thanh toán COD nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới thanh toán.

Có nên mua hàng ở Shopee không?

Shopee là sàn giao dịch thương mại điện tử (Marketplace) giống như Shopee, Lazada, Tiki…Tuy nhiên khâu duyệt nhà bán hàng trên Shopee khá lỏng lẻo, bạn có thể dễ dàng tạo gian hàng và đăng bán sản phẩm của mình trên đó. 

Vì vậy cũng sẽ nhiều nhà bán hàng không trung thực, lừa đảo, bán hàng giả, hàng nhái…Mặc dù Shopee có chính sách đảm bảo cho người mua, tuy nhiên bạn nên tự bảo vệ mình trước khi chờ người khác bảo vệ. 

Vậy có nên mua hàng trên Shopee hay không? Thì cá nhân mình vẫn trả lời là có. 

Nhưng mình sẽ chọn lựa nhà cung cấp để mua, xem kỹ lưỡng phần đánh giá của những người mua trước nữa nhé.

Đọc review về sản phẩm trước khi mua
Mình thích xem đánh giá có hình ảnh nhất :)

Hướng dẫn nhập mã giảm giá Shopee

Tương tự như các mã giảm giá khá như ở Tiki và Lazada. Khi mua hàng ở Shopee mã giảm giá hay mã khuyến mãi shopee sẽ được nhập ở bước thanh toán. 

Mua hàng trên ứng dụng Shopee hay mua hàng trên Website Shopee thì bước nhập mã giảm giá, mã khuyến mãi, voucher shopee này cũng giống nhau.

 Bước 1: Bạn nhấn vào giỏ hàng, sau đó click nút “MUA HÀNG

Chọn sản phẩm để thêm vào giỏ hàng và nhấn mua hàng
Chọn sản phẩm để thêm vào giỏ hàng và nhấn mua hàng

Bước 2: Đến đây bạn kéo xuống phía dưới để thấy chỗ nhập mã => Bạn nhập mã shopee vào đây nhấn “ĐẶT HÀNG” để tiếp tục nhập địa chỉ nhé

Nhập mã giảm giá, khuyến mãi
Nhập mã giảm giá, khuyến mãi

Kết quả sau khi nhập mã

Kết quả giảm giá sau khi nhập mã giảm giá của Shopee
Sau khi nhập mã, giảm giá bạn sẽ được ưu đãi

Click giỏ hàng xem giá tiền

Sau khi nhập mã khuyến mãi shopee thành công bạn sẽ nhìn thấy phần tiền được giảm như ở hình mũi tên trên ảnh. Đó chỉ vậy thôi là bạn đã nhập mã giảm giá thành công rồi :)

Câu hỏi thường gặp xung quanh mã giảm giá của Shopee

1. Mã giảm giá của Shopee là gì?  

Là một đoạn mã chứa một số ký tự được cung cấp bởi Shopee hoặc nhà bán. Bạn nhập vào trước bước thanh toán cuối cùng để nhận được ưu đãi: Giảm giá, hoàn tiền, freeship hay nhận được quà tặng khác.

2. Mã giảm giá của Shopee có những loại nào?  

Có tất cả 6 loại: Mã do sàn là Shopee cung cấp, Mã do người bán (theo thương hiệu), mã vận chuyển, mã hoàn xu, mã do đơn vị thanh toán cung cấp

3. Lấy Mã Giảm Giá Của Shopee Ở Đâu?  

 • Cách 1: Lấy mã giảm giá trực tiếp trên trang của Shopee. Nhược điểm của phương pháp này là khá tốn thời gian.
 • Cách 2: Lấy mã giảm giá từ các kênh khuyến mãi của Shopee như fanpage, Youtube, Zalo, email, tin nhắn SMS... Nhược điểm của phương pháp này là bạn sẽ mắc phải khả năng bỏ sót các mã HOT, mã có deal HỜI đấy.
 • Cách 3: Lấy mã giảm giá từ trang web Chanh Tươi Review. Đây là cách lấy mã giảm giá Shopee nhanh chóng và tiện lợi nhất. Chanh Tươi Review sẽ cập nhật những mã HOT nhất, hấp dẫn nhất cho bạn.

4. Mã Lưu Baner Shopee Là Gì?  

Mã lưu banner Shopee là những mã giảm giá mà bắt buộc phải vào trang shopee, tìm lấy cái banner có nút lưu và bạn cần nhấn lưu, lúc đó mã giảm giá sẽ lưu vào ví bạn mới dụng được. Dưới đây là hình ảnh 1 mã lưu banner, những mã này nếu bạn nhập mã bằng tay thì sẽ báo lỗi mà không dùng được nhé.

ma-giam-gia-shopee

5. Mã Giảm Giá của Shopee Back Lượt Là Gì?  

Mã giảm Shopee back lượt là các mã giảm giá đã hết lượt sử dụng nhưng vẫn còn hạn sử dụng. Và canh mã back là chúng ta sẽ canh mã thêm lượt sử dụng mới để áp vào đơn hàng muốn mua. Thông thường, Shopee sẽ back thêm lượt cho các mã này vào một khung giờ cụ thể. Tuy nhiên, cũng có khi lại back bất chợt vào bất kỳ giờ nào trong ngày.

6. Lý do dùng Mã Miễn Phí Vận Chuyển rồi vẫn mất phí vận chuyển?  

Mã tên gọi là mã miễn phí vận chuyển Shopee nhưng thực chất chỉ GIẢM phí vận chuyển mà thôi.

Có thể mã chỉ giảm 10K, 25K, 30K và khi phí ship của bạn thấp hơn mức giảm thì đc miễn phí hoàn toàn. Còn nếu phí ship cao hơn thì bạn phải trả phí cho phần chênh lệch này.

7. Tại sao nhập mã Shopee không đủ điều kiện?  

 Có 2 lý do chính khi bị lỗi này:

 • Voucher chỉ dành cho tài khoản mới. Là những tài khoản chưa bao giờ mua hàng Shopee.
 • Voucher đặc biệt chỉ dành riêng cho một số tài khoản. Ví dụ như tài khoản hạng kim cương, tài khoản mua hàng nhiều, tài khoản lâu rồi không mua hàng.

8. Tại Sao Nhập Mã Của Shopee Báo Voucher Hết Hạn Hoặc Không Hợp Lệ?  

Khi bạn nhập voucher vào mà Shopee báo lỗi không hợp lệ hoặc đã hết hạn thì có 2 lý do chính:

 • Nhập sai ký tự voucher: lúc này cần xem kỹ lại mình nhập đúng hay chưa.
 • Voucher không thể tự nhập tay được mà phải lưu trực tiếp trên banner.

9. Vì Sao Mã Giảm Giá Không Dùng Được?  

Khi bạn dán đường dẫn vào ô tìm kiếm và tìm thấy mã giảm giá, bạn có thể chắc chắn rằng mã giảm giá đó có thể sử dụng cho sản phẩm mà bạn đã dán liên kết, vì đó là thông tin được Shopee cung cấp. Tuy nhiên, có nhiều lý do khiến bạn không thể áp dụng mã giảm giá Shopee như:

 • Đơn hàng chưa đủ điều kiện để sử dụng mã
 • Mã giảm giá không áp dụng cho tài khoản của bạn
 • Mã Shopee phải lưu banner
 • Mã Shopee đã hết lượt

10. Cách Sử Dụng Mã Shopee Như Thế Nào?  

Bạn có thể áp dụng mã giảm giá của Shopee theo 2 cách như sau:

 • Lưu sẵn mã vào ví voucher (mới đổi tên thành kho voucher)
 • Nhập voucher ở bước thanh toán cuối cùng

Có 1 số loại mã shopee bắt buộc phải lưu trên banner mới sử dụng được. Nếu không phải loại lưu banner thì bạn không nên lưu trước voucher vì sẽ khiến việc săn mã bị chậm hơn.

Shopee thường đưa ra mã giảm giá theo ngày. Vì  thế mỗi ngày mình và mọi người cùng chia sẻ mã cho nhau ở phần bình luận nhé. 

Hy vọng bài viết này sẽ giúp cả nhà tìm được mã giảm giá shopee ưng ý và mua được mọi sản phẩm với giá rẻ nhất. Có câu hỏi gì thì comment phí dưới mình giải đáp nha.

5/5 - (2 bình chọn)
img_avatar

Bình luận

Đức Chinh

Cảm ơn

 • 0 Thích

 • Trả lời

 • 08:50 06/06/2023
img-avatar
Hà Bích

Mã cho khách hàng mới đây nha mn REF-NGO3VZC REF-NGU6X58 REF-NGC5D6

 • 0 Thích

 • Trả lời

 • 04:35 05/08/2022
img-avatar
Từ Thịnh

App mã được

 • 0 Thích

 • Trả lời

 • 21:58 18/07/2022
img-avatar
Le Vivienne

Có lúc nhiều mã có lúc ít ghê

 • 0 Thích

 • Trả lời

 • 10:00 04/05/2022
img-avatar
Yen

cảm ơn vì mình cũng đỡ được một số tiền kha khá hihi

 • 0 Thích

 • Trả lời

 • 23:05 07/04/2022
img-avatar
Huyền Mỹ

cái này tùy theo từng shop được áp dụng thôi đúng k nhỉ?

 • 0 Thích

 • Trả lời

 • 15:43 18/03/2022
img-avatar
Santty

Mã giảm 30k cho đơn hàng đầu tiên REF-MINHS4

 • 1 Thích

 • Trả lời

 • 07:38 12/02/2022
img-avatar
Ngân Phạm

Shoppee có shop nào bán điện thoại cũ uy tín không nhỉ

 • 0 Thích

 • Trả lời

 • 09:41 25/01/2022
img-avatar
Mymy

.

 • 0 Thích

 • Trả lời

 • 21:00 04/01/2022
img-avatar
Cường Tăng Văn

MÃ 1WTXL223 VÀ VCNGT223 VÀ VCNGT224 ĐẺ GIẢM 30K CHO ĐƠN ĐẦU TIÊN

 • 1 Thích

 • Trả lời

 • 21:05 24/12/2021
img-avatar

Lên đầu trang