Chứng khoán vốn là gì? Phân biệt với chứng khoán nợ

24.11.2023 - 15:54

Chứng khoán vốn là gì? Có những loại chứng khoán vốn nào? Nó khác gì với chứng khoán nợ? Đây đều là những vấn đề mà rất nhiều các nhà đầu tư mới tham gia thị trường chứng khoán còn bỡ ngỡ. Vậy hãy cùng theo dõi bài viết này, Chanh Tươi Review sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về chứng khoán vốn. Cùng theo dõi nhé!

Chứng khoán vốn là gì?

Chứng khoán vốn là một loại chứng khoán được công ty cổ phần phát hành để chứng nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với công ty đó. Nó cho phép nhà đầu tư trở thành cổ đông của công ty và có quyền tham gia vào quản trị công ty, cũng như hưởng các quyền lợi như cổ tức và biểu quyết.

Có hai loại chứng khoán vốn chính là cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Cổ phiếu là loại chứng khoán phổ biến nhất và thể hiện quyền sở hữu một phần của công ty. Cổ phiếu có thể được phân loại thành cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu thường cho phép cổ đông biểu quyết và ứng cử vào Hội đồng quản trị và nhận cổ tức tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty. Cổ phiếu ưu đãi mang lại cho cổ đông một số ưu tiên nhất định, như nhận cổ tức cố định hoặc được hoàn lại vốn góp ban đầu khi công ty giải thể, tuy nhiên không có quyền biểu quyết và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán vốn khác, được phát hành bởi các quỹ đầu tư. Chứng chỉ quỹ cho phép nhà đầu tư sở hữu một phần của danh mục đầu tư của quỹ, bao gồm nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa. Nhà đầu tư có thể mua và bán chứng chỉ quỹ trên các sàn chứng khoán hoặc thị trường OTC và có thể nhận lợi nhuận từ việc bán chứng chỉ quỹ hoặc từ việc phân phối thu nhập của quỹ.

Chứng khoán vốn là một kênh đầu tư hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư do tiềm năng sinh lời cao và tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, như các loại đầu tư khác, chứng khoán vốn cũng có rủi ro cao do biến động giá và không có bảo đảm về lợi nhuận. Do đó, nhà đầu tư cần nắm vững kiến thức về các loại chứng khoán vốn và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của chúng trước khi ra quyết định đầu tư.

chung-khoan-von-la-gi
Chứng khoán vốn là gì

Các loại chứng khoán vốn trên thị trường

Cổ phiếu

Cổ phiếu là một loại giấy chứng nhận đại diện cho quyền sở hữu một phần tài sản và quyền lợi của một công ty cụ thể. Bằng việc sở hữu cổ phiếu, cá nhân hoặc tổ chức có thể tham gia vào quá trình ra quyết định của công ty, nhận cổ tức và chia sẻ lợi nhuận hoặc rủi ro từ hoạt động kinh doanh của công ty. 

Trên thị trường, có hai loại cổ phiếu chính là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Cụ thể như sau:

Cổ phiếu thường

Cổ phiếu thông thường, còn được gọi là cổ phiếu phổ thông, là loại cổ phiếu phổ biến nhất trong công ty. Cổ phiếu này cho phép người sở hữu có quyền bầu cử cho hội đồng quản trị và tham gia vào các quyết định quan trọng của công ty. Những người nắm giữ cổ phiếu này được gọi là cổ đông phổ thông và có một số quyền hạn nhất định đối với công ty như sau:

  • Quyền bỏ phiếu và ứng cử vào Hội đồng quản trị: Cổ đông phổ thông có quyền tham gia bỏ phiếu và ứng cử vào Hội đồng quản trị, tổ chức quản lý và quyết định những vấn đề quan trọng của công ty.
  • Quyền đóng góp vào quyết định kinh doanh và tài sản: Cổ đông phổ thông có quyền tham gia đóng góp ý kiến và quyết định trong những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh và tài sản của công ty.
  • Quyền chuyển nhượng cổ phần: Cổ đông phổ thông có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình thông qua các giao dịch mua bán hoặc thông qua việc thừa kế.
  • Quyền nhận cổ tức: Cổ đông phổ thông được hưởng quyền nhận cổ tức tương ứng với số cổ phần mà họ sở hữu trong công ty.

Cổ phiếu ưu đãi 

Chứng khoán vốn là gì? Cổ phiếu ưu đãi là gì? Cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán có một số quyền lợi ưu tiên đặc biệt cho cổ đông. Bên cạnh cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi tồn tại như một sự lựa chọn khác. Tuy nhiên, cổ đông ưu đãi cũng phải đối mặt với một số hạn chế.

Có ba loại cổ phiếu ưu đãi chính:

  • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Đây là loại cổ phiếu cho phép cổ đông ưu đãi sở hữu nhiều phiếu biểu quyết hơn. Số lượng phiếu biểu quyết mà cổ đông ưu đãi được sở hữu phụ thuộc vào quy định của từng doanh nghiệp. Điều này mang lại quyền lợi cho cổ đông ưu đãi có ảnh hưởng lớn hơn đối với quyết định của công ty.
  • Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Loại cổ phiếu này đem lại mức cổ tức cao hơn so với cổ phiếu thường. Cổ đông ưu đãi sẽ được hưởng cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Mức cổ tức cố định không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty. Mặt khác, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết và tham gia vào Hội đồng quản trị.
  • Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: Loại cổ phiếu này cho phép cổ đông nhận lại số vốn góp ban đầu. Thời điểm hoàn vốn phụ thuộc vào yêu cầu của cổ đông hoặc được quy định trong cổ phiếu. Tuy nhiên, người sở hữu cổ phiếu hoàn lại không có quyền biểu quyết và tham gia cuộc họp cổ đông. Họ cũng không có quyền ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Chứng chỉ quỹ - Chứng khoán vốn là gì

Chứng chỉ quỹ là một dạng chứng khoán phổ biến trong thị trường tài chính hiện nay. Khi mua chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư trở thành cổ đông của một quỹ đầu tư chứng khoán và có thể thu được lợi nhuận từ hoạt động đầu tư của quỹ đó. Các chứng chỉ quỹ mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, bao gồm phân tán rủi ro, tiết kiệm chi phí và sử dụng kiến thức chuyên gia quản lý quỹ.

Mỗi chứng chỉ quỹ có mệnh giá thống nhất là 10.000đ khi được phát hành. Quỹ đầu tư chứng khoán được phát hành công khai cho công chúng gọi là "Quỹ đại chúng", trong khi những quỹ với số lượng cổ đông ít hơn 30 hoặc không được phát hành công khai gọi là "Quỹ thành viên".

Tuy nhiên, chứng chỉ quỹ cũng có những rủi ro và hạn chế nhất định, ví dụ như biến động giá trị, sự phụ thuộc vào công ty quản lý quỹ và khó kiểm soát danh mục đầu tư. Vì vậy, trước khi quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên có kiến thức đầy đủ về chứng chỉ quỹ.

chung-khoan-von-la-gi1
Chứng khoán vốn là gì

Chứng khoán vốn khác chứng khoán nợ như thế nào?

Để nhìn nhận rõ hơn sự khác biệt giữa 2 loại chứng khoán này, chúng ta hãy cùng theo dõi bảng sau đây:

 Chứng khoán vốnChứng khoán nợ
Tính chấtXác nhận vốn góp của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp hoặc quỹ đầu tư.Chứng nhận nợ của bên phát hành (doanh nghiệp) đối với người mua trái phiếu (nhà đầu tư)
Vai trò của NĐTLà cổ đông của công tyLà chủ nợ của doanh nghiệp
Về pháp lýLàm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và gây ảnh hưởng tới quyền quản trị của Hội đồng quản trị hiện tại. Làm tăng vốn vay nhưng không gây ảnh hưởng tới quyền quản trị của Hội đồng.
Quyền lợi của NĐT– Được quyền tham gia quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
– Được nhận lợi nhuận tương ứng với số vốn đã góp và tình hình kinh doanh của công ty
– Được quyền tham gia Đại hội cổ đông và ứng cử vào Hội đồng quản trị
Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp phá sản, nhà đầu tư sẽ không được ưu tiên trả tiền.
– Nhận tiền lãi cố định không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp
– Được hoàn trả lại tiền gốc ban đầu và nhận lãi định kỳ
– Được ưu tiên trả tiền trong trường hợp công ty phá sản
Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ không có quyền can thiệp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Khả năng tiếp cận nguồn vốnGiúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tiếp cận vốn. Tuy nhiên, đây thường là nguồn vốn dài hạn. Có thể tiếp cận vốn trong ngắn hạn.
Thời gian đáo hạnKhông có thời gian đáo hạn cụ thể. Bạn cũng có thể tiến hành giao dịch cổ phiếu bất kỳ khi nào. Có quy định ngày đáo hạn cụ thể. Đây là thời điểm doanh nghiệp phải hoàn trả lại cho nhà đầu tư số tiền ban đầu.
Tính thanh khoảnTính thanh khoản cao do có thị trường giao dịch và khối lượng giao dịch lớn.Chưa có thị trường trung gian nên thanh khoản thấp.

Có nên đầu tư vào chứng khoán vốn không?

Chứng khoán vốn là gì? Có nên đầu tư vào chứng khoán vốn không? Việc đầu tư vào chứng khoán vốn là một quyết định quan trọng và cần được xem xét kỹ lưỡng. Tuy cung cấp tiềm năng lợi nhuận hấp dẫn, nhưng đầu tư vào chứng khoán vốn đồng nghĩa với việc đảm nhận một mức độ rủi ro cao hơn so với các hình thức đầu tư khác như chứng khoán nợ. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức cơ bản vững chắc về thị trường chứng khoán và theo dõi diễn biến thị trường một cách thường xuyên.

Để đầu tư vào chứng khoán vốn một cách hiệu quả và an toàn, nhà đầu tư cần phải tích lũy kiến thức về thị trường chứng khoán, nắm vững kỹ năng phân tích cổ phiếu, và có khả năng quản lý rủi ro và tuân thủ kỷ luật tài chính. Điều này đồng nghĩa rằng đầu tư chứng khoán vốn không phải là một hình thức đầu tư phù hợp cho những người mới bắt đầu hoặc không có đủ kinh nghiệm và thời gian để theo dõi thị trường một cách kỹ lưỡng.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng về mức độ đòn bẩy, lãi suất vay, chi phí giao dịch và các ràng buộc pháp lý khi đầu tư vào chứng khoán vốn. Việc đánh giá chính xác và đảm bảo rằng bạn có kiến thức tài chính và kinh tế đáng tin cậy là điều quan trọng. Nếu bạn tự tin và có đủ kiến thức, bạn có thể xem xét đầu tư vào cổ phiếu để tận dụng lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, nếu bạn e ngại rủi ro, bạn có thể lựa chọn đầu tư vào chứng chỉ quỹ hoặc các loại chứng khoán vốn khác như trái phiếu.

Xem thêm:

Môi giới chứng khoán là gì? Hoạt động và vai trò của môi giới chứng khoán

Niêm yết chứng khoán là gì? Tất tần tật về niêm yết chứng khoán

Kết luận

Có thể thấy, quyết định đầu tư vào chứng khoán vốn hay không là một phần quan trọng trong việc quản lý tài sản cá nhân. Bạn hãy xem xét rủi ro có thể xảy ra, mục tiêu đầu tư, và tình hình tài chính cá nhân để xác định lựa chọn tốt nhất cho mình. 

Hy vọng với những thông tin trên đây, bạn đã nắm rõ hơn về chứng khoán vốn là gì rồi nhé! Chúc bạn thành công!

0/5 - (0 bình chọn)

Được viết bởi

Ban biên tập Chanh Tươi Là một đội ngũ gồm các biên tập viên và chuyên gia có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng. Ban biên tập Chanh Tươi luôn nghiên cứu kỹ lưỡng, ...
img_avatar

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!