Bảng sao hạn năm 2024 cho 12 con giáp đầy đủ, chính xác nhất

29.01.2024 - 16:29

Bạn đang quan tâm tới bảng sao hạn 2024 Giáp Thìn? Theo quan niệm của người xưa, mỗi năm mỗi người đều có một sao chiếu mệnh và một hạn năm. Sao chiếu mệnh có thể tốt hoặc xấu, hạn năm cũng có thể tốt hoặc xấu. Vậy năm 2024, sao chiếu mệnh và hạn năm của 12 con giáp là gì? Cách hóa giải sao hạn như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Bảng sao hạn 2024 Giáp Thìn theo tuổi

bang-sao-han-2024
9 sao chiếu mệnh

Bảng sao hạn nam mạng 2024

Sao chiếu mạng 2024

Năm sinh nam mạng

Sao Kế Đô

1973

1982

1991

2000

2009

Sao Vân Hán

1974

1983

1992

2001

2010

Sao Thái Dương

1975

1984

1993

2002

2011

Sao Thái Bạch

1976

1985

1994

2003

2012

Sao Thủy Diệu

1977

1977

1995

2004

2013

Sao Thổ Tú

1978

1987

1996

2005

2014

Sao La Hầu

1979

1988

1997

2006

2015

Mộc Đức

1980

1989

1998

2007

2016

Thái Âm

1981

1990

1999

2008

2017

Bảng sao hạn 2024 nữ mạng

Sao chiếu mạng 2024

Năm sinh nữ mạng

Sao Kế Đô

2009

2000

1991

1982

1973

Sao Vân Hán

2010

2001

1992

1983

1974

Sao Thái Dương

2011

2002

1993

1984

1975

Sao Thái Âm

2012

2003

1994

1985

1976

Sao Mộc Đức

2013

2004

1995

1986

1977

Sao Vân Hán

2014

2005

1996

1987

1978

Sao Kế Đô

2015

2006

1997

1988

1979

Sao Thủy Diệu

2016

2007

1998

1989

1980

Sao Thái Bạch

2017

2008

1999

1990

1981

Bảng tra niên hạn năm Giáp Thìn 2024

Nam mạng

Niên hạn 2024

Năm sinh nam mạng

Hạn địa võng20092000199119821973
Hạn Thiên La20102010199219831974
Hạn Toán Tận20112002199319841975 - 1976
Hạn Thiên Tinh2012200319941985 - 19861977
Hạn Ngũ Mộ201320041995 -199619871978
Hạn Tam Kheo20142005 - 2006199719881979
Hạn Huỳnh Tuyền2015 - 20162007199819891980
Hạn Diêm Vương20172008199919901981

Nữ mạng

Niên hạn 2024

Năm sinh nữ mạng

 
Hạn Toán Tận

1971

1980

1989

1998

2007-2015-2016

Hạn Thiên La

1972

1981

1990

1999

2008 - 2017

Hạn Địa Võng

1973

1982

1991

2000

2009

Hạn Diêm Vương

1974

1983

1992

2001

2001

Hạn Huỳnh Tuyền

1975 - 1976

1984

1993

2002

2011

Hạn Tam Kheo

1977

1985 - 1986

1994

2003

2012

Hạn Ngũ Mộ

1978

1987

1995 - 1996

2004

2013

Hạn Thiên Tinh

1979

1988

1997

2005 - 2006

2014

Bảng sao hạn cho 12 con giáp trong năm 2024

Theo quan niệm của người xưa, mỗi năm mỗi người đều có một sao chiếu mệnh và một hạn năm. Sao chiếu mệnh có thể tốt hoặc xấu, hạn năm cũng có thể tốt hoặc xấu. Theo dõi bảng sao hạn 2024 cho từng con giáp:

Tuổi Tý

Các tuổi Tý

Năm sinh

Sao - Hạn 2024 nam mạng

Sao - Hạn 2024 nữ mạng

Tuổi Mậu Tý

2008

Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La

Tuổi Bính Tý

1996

Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ

Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ

Tuổi Giáp Tý

1984

Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận

Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển

Tuổi Nhâm Tý

1972

Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La

Tuổi Canh Tý

1960

Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ

Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ

Tuổi Mậu Tý

1948

Sao Thái Dương - Hạn Thiên La

Sao Thổ Tú - Hạn Diêm Vương

Tuổi Sửu

Các tuổi Sửu

Năm sinh

Sao - Hạn 2024 nam mạng

Sao - Hạn 2024 nữ mạng

Tuổi Kỷ Sửu

2009

Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng

Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng

Tuổi Tân Sửu

1961

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh

Tuổi Quý Sửu

1973

Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng

Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng

Tuổi Ất Sửu

1985

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh

Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo

Tuổi Đinh Sửu

1997

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh

Tuổi Kỷ Sửu

1949

sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận

Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển

Tuổi Dần

Các tuổi Dần

Năm sinh

Sao - Hạn năm 2024 nam mạng

Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng

Tuổi Canh Dần

2010

Sao Vân Hán - Hạn Thiên La

Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương

Tuổi Mậu Dần

1998

Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Tuổi Bính Dần

1986

Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh

Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo

Tuổi Giáp Dần

1974

Sao Vân Hán - Hạn Thiên La

Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương

Tuổi Nhâm Dần

1962

Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Tuổi Canh Dần

1950

Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh

Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo

Tuổi Mão

Các tuổi Mão

Năm sinh

Sao - Hạn năm 2024 nam mạng

Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng

Tuổi Tân Mão2011Sao Thái Dương - Hạn Toán TậnSao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển
Tuổi Kỷ Mão1999Sao Thái Âm - Hạn Diêm VươngSao Thái Bạch - Hạn Thiên La
Tuổi Đinh Mão1987Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ MộSao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ
Tuổi Ất Mão1975Sao Thái Dương - Hạn Toán TậnSao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển
Tuổi Quý Mão1963Sao Thái Âm - Hạn Diêm VươngSao Thái Bạch - Hạn Thiên La
Tuổi Tân Mão1951Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ MộSao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ

Tuổi Thìn

Các tuổi Thìn

Năm sinh

Sao - Hạn năm 2024 nam mạng

Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng

Tuổi Nhâm Thìn

2012

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh

Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo

Tuổi Canh Thìn

2000

Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng

Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng

Tuổi Mậu Thìn

1988

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh

Tuổi Bính Thìn

1976

Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận

Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển

Tuổi Giáp Thìn

1964

Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng

Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng

Tuổi Nhâm Thìn

1952

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh

Tuổi Tỵ

Các tuổi Tỵ

Năm sinh

Sao - Hạn năm 2024 nam mạng

Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng

Tuổi Tân Tỵ

2001

Sao Vân Hán - Hạn Thiên La

Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương

Tuổi Kỷ Tỵ

1989

Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Tuổi Đinh Tỵ

1977

Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh

Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo

Tuổi Ất Tỵ

1965

Sao Vân Hán - Hạn Thiên La

Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương

Tuổi Quý Tỵ

1953

Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Tuổi Ngọ

Các tuổi Ngọ

Năm sinh

Sao - Hạn năm 2024 nam mạng

Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng

Tuổi Nhâm Ngọ

2002

Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận

Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển

Tuổi Canh Ngọ

1990

Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La

Tuổi Mậu Ngọ

1978

Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ

Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ

Tuổi Bính Ngọ

1966

Sao Thái Dương - Hạn Thiên La

Sao Thổ Tú - Hạn Diêm Vương

Tuổi Giáp Ngọ

1954

Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La

Tuổi Mùi

Các tuổi Mùi

Năm sinh

Sao - Hạn năm 2024 nam mạng

Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng

Tuổi Quý Mùi

2003

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh

Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo

Tuổi Tân Mùi

1991

Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng

Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng

Tuổi Kỷ Mùi

1979

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh

Tuổi Đinh Mùi

1967

Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận

Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển

Tuổi Ất Mùi

1955

Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng

Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng

Tuổi Thân

Các tuổi Thân

Năm sinh

Sao - Hạn năm 2024 nam mạng

Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng

Tuổi Giáp Thân

2004

Sao Thủy Diệu - Hạn Ngũ Mộ

Sao Mộc Đức - Hạn Ngũ Mộ

Tuổi Nhâm Thân

1992

Sao Vân Hán - Hạn Thiên La

Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương

Tuổi Canh Thân

1980

Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Tuổi Mậu Thân

1968

Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh

Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo

Tuổi Bính Thân

1956

Sao Vân Hán - Hạn Địa Võng

Sao La Hầu - Hạn Địa Võng

Tuổi Dậu

Các tuổi Dậu

Năm sinh

Sao - Hạn năm 2024 nam mạng

Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng

Tuổi Ất Dậu

2005

Sao Thổ Tú - Hạn Tam Kheo

Sao Vân Hán - Hạn Thiên Tinh

Tuổi Quý Dậu

1993

Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận

Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển

Tuổi Tân Dậu

1981

Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La

Tuổi Kỷ Dậu

1969

Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ

Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ

Tuổi Đinh Dậu

1957

Sao Thái Dương - Hạn Thiên La

Sao Thổ Tú - Hạn Diêm Vương

Tuổi Tuất

Các tuổi Tuất

Năm sinh

Sao - Hạn năm 2024 nam mạng

Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng

Tuổi Bính Tuất

2006

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh

Tuổi Giáp Tuất

1994

Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh

Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo

Tuổi Nhâm Tuất

1982

Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng

Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng

Tuổi Canh Tuất

1970

Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo

Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh

Tuổi Mậu Tuất

1958

Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận

Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển

Tuổi Hợi

Các tuổi Hợi

Năm sinh

Sao - Hạn năm 2024 nam mạng

Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng

Tuổi Đinh Hợi

2007

Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Tuổi Ất Hợi

1995

Sao Thủy Diệu - Hạn Ngũ Mộ

Sao Mộc Đức - Hạn Ngũ Mộ

Tuổi Quý Hợi

1983

Sao Vân Hán - Hạn Thiên La

Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương

Tuổi Tân Hợi

1971

Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển

Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Tuổi Kỷ Hợi

1959

Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh

Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo

Ý nghĩa của 9 sao chiếu mệnh

Trong phong thủy, 9 sao chiếu mệnh là 9 ngôi sao trong hệ thống Cửu Diệu Tinh Quân. Mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh cho mỗi người. Có 3 sao tốt, 3 sao trung tinh và 3 sao xấu.

  • Sao Thái Dương là sao tốt nhất trong 9 sao chiếu mệnh. Sao này mang lại may mắn, thuận lợi, tài lộc, phú quý cho người được chiếu mệnh.
  • Sao Thái Âm cũng là một sao tốt. Sao này mang lại may mắn, tài lộc, danh tiếng cho người được chiếu mệnh.
  • Sao Mộc Đức là sao trung tinh. Sao này mang lại may mắn, bình an, thịnh vượng cho người được chiếu mệnh.
  • Sao Thủy Diệu cũng là sao trung tinh. Sao này mang lại may mắn, tài lộc, thăng quan tiến chức cho người được chiếu mệnh.
  • Sao Vân Hớn là sao xấu. Sao này mang lại hung khí, bệnh tật, thị phi cho người được chiếu mệnh.
  • Sao La Hầu là sao xấu. Sao này mang lại hung khí, tai nạn, thị phi cho người được chiếu mệnh.
  • Sao Thổ Tú là sao xấu. Sao này mang lại hung khí, hao tài tốn của, bệnh tật cho người được chiếu mệnh.
  • Sao Kế Đô là sao xấu nhất trong 9 sao chiếu mệnh. Sao này mang lại hung khí, tai nạn, bệnh tật, tang tóc cho người được chiếu mệnh.

Sao hạn là một yếu tố quan trọng trong phong thủy. Nó ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người trong một năm. Do đó, mỗi người nên xem sao hạn để biết được vận mệnh của mình trong năm và có cách hóa giải phù hợp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ý nghĩa của sao chiếu mệnh chỉ mang tính chất tham khảo. Mỗi người có thể gặp những vận hạn khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác như: bản mệnh, tuổi tác, vận hạn,…

Trên đây là bài viết bảng sao hạn 2024 cho bạn tham khảo!

5/5 - (1 bình chọn)

Được viết bởi

img-8133
Quỳnh Trang

Chuyên Gia Mẹ và Bé

Giới thiệu ngắn về Quỳnh Trang Quỳnh Trang là người đánh giá các sản phẩm mẹ bé của Chanh Tươi Review. Để đánh giá và chia sẻ lời khuyên của mình với những mẹ bỉm sữa khác, cô ấy đã kết hợp kinh ...
img_avatar

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!