1 mẫu bằng bao nhiêu m2, bao nhiêu sào, bao nhiêu ha?

14.03.2023 - 10:50

Bạn đang thắc mắc 1 mẫu bằng bao nhiêu m2 (mét vuông ), 1 mẫu bằng bao nhiêu sào, 1 mẫu bằng bao nhiêu ha (hécta) và cách quy đổi của những đơn vị đo lường đất đai được sử dụng ngày xưa? Tuy nhiên hiện nay không có 1 hệ quy đổi chung mà tại mỗi 1 địa phương sẽ có một cách tính riêng. Nên trong bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn cách tính, quy đổi tổng diện tích đất theo 3 vùng miền: Bắc Bộ - Trung Bộ- Nam Bộ.

1-mau-bang-bao-nhieu-m2-sao-ha

Mẫu đất là gì?

Mẫu đất là một đơn vị đo diện tích cũ được sử dụng khá phổ biến ở nước ta trước đây. Đơn vị này thường sử dụng phổ biến khi nói về đất nông nghiệp.

Theo cách quy đổi từ xa xưa thì một mẫu bằng 10 công (1 công = 1 sào).

Trong các đơn vị do diện tích đất ruộng thì “mẫu” là đơn vị lớn nhất. Và điều đặc biệt là hiện nay chưa có 1 cách quy đổi chung nào được áp dụng mà tại mỗi 1 địa phương sẽ có một cách tính riêng .

1 mẫu bằng bao nhiêu sào

Theo cách tính của người xưa thì một mẫu sẽ bằng mười sào Nam Bộ, một mẫu sẽ bằng mười sào Trung Bộ và một mẫu sẽ bằng mười sào Bắc Bộ ( 1 mẫu = 10 sào). Dựa vào đó, chúng ta sẽ có những phép tính quy đổi tương tự như sau: 

 • 7 mẫu bằng 70 sào.
 • 10 mẫu bằng 100 sào
 • 100 mẫu bằng 1000 sào
 • 4 mẫu bằng 40 sào.
 • 3 mẫu bằng 30 sào.

1-mau-bang-bao-nhieu-ha-02

1 mẫu bằng bao nhiêu m2 tại miền Bắc, Trung, Nam

Theo các hệ đo lường diện tích cổ thì được quy ước như sau: 1 mẫu = 10 sào = 10 công đất (một mẫu bằng mười sào, mười sào bằng mười công đất). Trong đó, công đất, mẫu và sào cũng đều là những đơn vị cũ được một số quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, trong đó gồm cả Việt Nam sử dụng để đo lường diện tích. 

Tuy nhiên, ở mỗi vùng miền tại Việt Nam thì sẽ có những cách tính diện tích với những đơn vị sào, mẫu khác nhau. Chính vì vậy, để có thể tính toán, đo lường một cách đơn giản và chính xác nhất thì người ta thường quy đổi đơn vị mẫu sang mét vuông (m2). Cụ thể như sau: 

1 mẫu Bắc Bộ bằng bao nhiêu mét vuông?

Theo quy ước của người xưa thì 1 mẫu Bắc Bộ sẽ bằng 10 sào và 1 sào Bắc Bộ sẽ bằng 360m2. Từ đó, ta có được công thức tính như sau: 1 mẫu Bắc Bộ = 360 x 10 = 3600m2 (nghĩa là ở khu vực Bắc Bộ thì một mẫu sẽ bằng ba nghìn sáu trăm mét vuông)

Tại miền bắc, có quy định về hệ quy đổi như sau:

+ 1 mẫu = 10 sào

+ 1 sào = 360m2

Vì thế, 1 mẫu Bắc Bộ = 360 x 10 = 3600m2 (Có nghĩa là một mẫu Bắc Bộ bằng ba nghìn sáu trăm mét vuông)

1 mẫu Trung Bộ bằng bao nhiêu mét vuông?

Ở khu vực Trung Bộ, người ta quy ước, 1 mẫu sẽ bằng 10 sào và 1 sào sẽ bằng 500m2. Từ đó, ta có được công thức tính như sau: 1 mẫu Trung Bộ = 500 x 10 = 5000m2 (nghĩa là ở khu vực Trung Bộ thì một mẫu sẽ bằng năm nghìn mét vuông). 

ại miền trung, có quy định về hệ quy đổi như sau

+ 1 mẫu = 10 sào

+ 1 sào = 500m2

Vì thế, 1 mẫu trung bộ = 500 x 10 = 5000 m2 ( có nghĩa là một mẫu trung bộ bằng năm nghìn mét vuông)

1 mẫu Nam Bộ bằng bao nhiêu mét vuông?

Theo quy ước của người dân Nam Bộ xưa thì 1 mẫu sẽ bằng 10 sào và 1 sào sẽ bằng 1000m2. Từ đó, ta có được công thức tính như sau: 1 mẫu Nam Bộ = 1000 x 10 = 10.000m2 (nghĩa là ở khu vực Nam Bộ thì một mẫu sẽ bằng mười nghìn mét vuông).

Tại miền Nam, có quy định về hệ quy đổi như sau

+ 1 mẫu = 10 sào

+ 1 sào = 1000m2

Vì thế,  1 mẫu Nam bộ = 1000 x 10 = 10000 m2 ( có nghĩa là một mẫu nam bộ bằng mười nghìn mét vuông)

1 mẫu bằng bao nhiêu ha tại Bắc, Trung, Nam

Ha (hecta) cũng là một trong những đơn vị được dùng để đo diện tích phổ biến nhất hiện nay. Theo quy ước quốc tế thì một hecta sẽ bằng mười nghìn mét vuông và bằng một héc tô mét vuông (1ha = 10.000 m2 = 1hm2). Vậy 1 mẫu bằng bao nhiêu ha?

Tùy thuộc vào mỗi vùng miền mà sẽ có những phép tính quy đổi từ mẫu sang ha khác nhau. Cụ thể như sau: 

1 mẫu Nam Bộ bằng bao nhiêu ha?

Theo quy ước của người dân Nam Bộ xưa thì một sào sẽ bằng một nghìn mét vuông (1 sào = 1000m2). Vậy thì một mẫu cũng sẽ bằng một hecta (1 mẫu = 1 ha).

1 mẫu Trung Bộ bằng bao nhiêu ha?

Ở khu vực Trung Bộ, người ta quy ước,  một sào sẽ bằng năm trăm m2 (1 sào = 500 m2). Vậy thì 1 ha sẽ bằng 5000m2 và bằng 20.002 sào, bằng 2.0002 mẫu Trung Bộ. Từ đó, chúng ta có thể suy ra 1 mẫu Trung Bộ sẽ bằng  0.5 ha.

1 mẫu Bắc Bộ bằng bao nhiêu ha?

Theo quy ước của người xưa thì 1 sào Bắc Bộ sẽ bằng 360 m2. Vậy nên 1 ha sẽ bằng 3600m2, bằng 27.778 sào, bằng 2.778 mẫu. Từ đó, chúng ta có thể suy ra 1 mẫu Bắc Bộ sẽ bằng 0.36 ha.

1 mẫu bằng bao nhiêu công?

Tương tự như sào thì công cũng là một trong những đơn vị đo lường diện tích cổ ở khu vực Đông Nam Á và Việt Nam.

 • 1 công = 1 sào
 • 1 mẫu = 10 sào
 • 1 mẫu = 10 công 

Từ đó, chúng ta cũng sẽ có những phép tính quy đổi như sau:

 • 10 mẫu = 100 công (mười mẫu bằng một trăm công).
 • 5 mẫu = 50 công (năm mẫu bằng năm mươi công). 
 • 2 mẫu = 20 công (hai mẫu bằng hai mươi công).

1 công đất miền Bắc bằng bao nhiêu mét vuông (m2)

Bắc Bộ: 1 công đất sẽ bằng 360 mét vuông.

1 công đất miền Trung bằng bao nhiêu mét vuông (m2)

Trung Bộ: 1 công đất sẽ bằng 500 mét vuông.

1 công đất miền Nam bằng bao nhiêu mét vuông (m2)

Nam Bộ: 1 công đất sẽ bằng 1000 mét vuông.

1 mẫu bằng bao nhiêu thước tại miền Bắc và miền Trung

Thước cũng là đơn vị cổ được sử dụng để đo diện tích, tuy nhiên, thước chỉ được sử dụng ở miền Trung và miền Bắc của nước ta. Theo quy ước, một sào sẽ bằng mười lăm thước (1 sào = 15 thước). Tương tự như với công và sào thì đơn vị thước ở mỗi vùng miền cũng sẽ có sự khác biệt khi đổi sang đơn vị mét vuông. Cụ thể như sau:

1 mẫu bằng bao nhiêu thước tại miền Bắc

 • 1 sào = 15 thước = 360m2
 • 1 mẫu = 150 thước = 3600m2

1 mẫu bằng bao nhiêu thước tại miền Trung

 • 1 sào = 15 thước = 499.95m2.
 • 1 mẫu = 150 thước = 4999.5m2

1-mau-bang-bao-nhieu-ha-03

1 mẫu bằng bao nhiêu km2?

Tương tự như cách chuyển đổi từ mẫu sang đơn vị đo lường mét vuông (m2), chúng ta cũng có thể chuyển đổi được mẫu sang ki lô mét vuông (km2) một cách dễ dàng. Cụ thể như sau: 

 • Nam Bộ: 1 mẫu sẽ bằng 0.01296 km2.
 • Trung Bộ: 1 mẫu sẽ bằng 0.0049995 km2.
 • Bắc Bộ: 1 mẫu sẽ bằng 0.0036 km2.

1 mẫu Anh bằng bao nhiêu m2, ha?

Mẫu không chỉ là đơn vụ đo lượng được sử dụng tại Việt Nam mà đây còn là đơn vị nằm trong hệ đo lường của Anh và Mỹ. Tuy nhiên, tại Anh người ta thường gọi là mẫu Anh và có cách quy đổi khác với Việt Nam. 1 mẫu Anh sẽ được quy đổi chính xác như sau:

1 mẫu Anh = 1 acre = 4046.86 m2 = 0.404686 ha

Mẫu, ha, sào thường được dùng trong lĩnh vực đo lường nào?

Hãy cùng tìm hiểu định nghĩa của mẫu, ha, và sào để biết trả lời 1 mẫu bằng bao nhiêu ha nhé!

Mẫu là gì? Ha là gì? Sào là gì?

Mẫu là một đơn vị đo lường diện tích cũ của một số nước trong khu vực Đông Á, như Trung Quốc và Việt Nam. Mẫu là đơn vị dùng để tính mét vuông đất thường được các nông dân ở các làng quê nghèo sử dụng.

Sào là đơn vị được người nông dân dùng để đo diện tích đất canh tác như lúa, hoa màu,.. mà người nông dân sở hữu hay Nhà nước ban tặng. Tùy theo vùng miền mà giá trị quy đổi sào sẽ khác nhau, chẳng hạn như sào Nam Bộ, sào Trung Bộ và sào Bắc Bộ,…

Ha (hecta) - Đơn vị diện tích phổ biến. Đơn vị Hecta thường được sử dụng nhiều ở nhiều nước khác nhau, nhất là ở trong các lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch, như là nông nghiệp, lâm nghiệp, và quy hoạch thành phố. Với các số diện tích quá lớn, người ta thường dùng hecta (ha) để thay thế cho đơn vị m2, km2 bởi hecta là đơn vị diện tích lớn

Vậy nhìn chung, mẫu, ha, sào thường được dùng để đo lường diện tích đất nông nghiệp.

1-mau-bang-bao-nhieu-ha-04

Như vậy trên đây bài viết đã giải đáp cho các bạn biết chính xác khái niệm định nghĩa và các cách quy đổi của mẫu, sào, công, m2. Hy vọng sẽ giúp các bạn tính toán quy đổi diện tích dễ dàng. Kính chúc các bạn thành công trong quy trình quy đổi 1 mẫu bằng bao nhiêu ha!

0/5 - (0 bình chọn)

Được viết bởi

Ban biên tập Chanh Tươi Là một đội ngũ gồm các biên tập viên và chuyên gia có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng. Ban biên tập Chanh Tươi luôn nghiên cứu kỹ lưỡng, ...
img_avatar

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!