Làng Coin Master: Danh sách và bảng giá xây đầy đủ, chi tiết

17.01.2024 - 11:00

Làng Coin Master là một trong những tính năng hấp dẫn nhất của trò chơi Coin Master. Bạn có thể xây dựng và trang trí làng của mình theo ý thích, cũng như khám phá các làng của người chơi khác. Để xây dựng làng, bạn cần có đủ tiền và vật phẩm. Trong bài viết này, Chanh Tươi Review sẽ cung cấp cho bạn danh sách và bảng giá xây đầy đủ, chi tiết cho từng cấp độ của làng trong game Coin Master. Bạn sẽ biết được mức giá của mỗi công trình, số lượng công trình cần xây, cũng như các phần thưởng khi hoàn thành làng. Hãy cùng theo dõi nhé!

Danh sách tất cả làng Coin Master và bảng giá xây làng chi tiết nhất

Làng trong Coin Master là gì? Hiện tại có bao nhiêu làng?

lang-coin-master-3
Một số làng trong Coin Master

Các làng trong Coin Master, tương đương với các Level, là những thách thức mà người chơi mong muốn vượt qua. Trong mỗi làng, người chơi cần xây dựng và bảo vệ 5 công trình khác nhau, và khi hoàn thành nâng cấp tất cả các công trình lên 5 sao, họ sẽ tiến lên Level tiếp theo.

Hiện tại, Coin Master có tổng cộng 506 làng, mỗi làng gồm 25 cấp độ xây dựng và nâng cấp. Số lượng này có thể tăng trong tương lai khi có các cập nhật tính năng mới từ nhà phát hành. Mỗi làng mang một chủ đề khác nhau như Vikings, tương lai, phương Tây, đồ ngọt, Halloween...

Trong hầu hết thời gian, để tiến qua các làng, người chơi cần trả toàn bộ chi phí. Tuy nhiên, trong sự kiện Village Mania, người chơi sẽ được giảm giá khi nâng cấp làng trong Coin Master. Mức giảm giá thường là 20%, và trong các đợt đặc biệt, có thể lên đến 65% cho các công trình có giá cao nhất.

Danh sách làng Coin Master và bảng giá chi tiết

Level

Làng

Giá 

Level

Làng

Giá 

Level

Làng

Giá 

1

Land of Vikings3.1 M

170

Brazil Amazon43.8 B

340

Tea Field5.482 B

2

Ancient Egypt5.2 M

171

Morocco45 B

341

Garden Barbecue5.646 B

3

Snowy Alps9.5 M

172

Firefighters45.7 B

342

Game Show5.815 B

4

Inca13.2 M

173

Jousting46.6 B

343

Barn Life5.990 B

5

Far East16.3 M

174

Sculpture Workshop48.4 B

344

Monster Cafe6.1 B

6

Stone Age17.4 M

175

Babylon49 B

345

Taekwondo6.2 B

7

Sunny Hawaii20.6 M

176

Boarding School51.3 B

346

Fitness Center6.4 B

8

Troy25.8 M

177

Movie Set52.8 B

347

Ethiopian Eats6.6 B

9

Africa31 M

178

Dino Ranch52.4 B

348

Curry Cafe6.8 B

10

Atlantis34.8 M

179

American Football56 B

349

Textile Bazaar7 B

11

The Future35.8 M

180

Beauty and the Beast57.7 B

350

Basketball Park7.3 B

12

Woodstock37.4 M

181

Galapagos59.6 B

351

Balloon Ride7.5 B

13

Arabian Nights41 M

182

Robo Tech Girl61.4 B

352

Art Class7.7 B

14

Moon Landing42.8 M

183

Darwin64.1 B

353

Gamer Cafe7.9 B

15

Wild West58.3 M

184

Dinner64.9 B

354

Gnome Home8.2 B

16

Netherland60 M

185

Mad Hatter67 B

355

Arctic Campers8.4 B

17

Jungle64 M

186

San Fransisco68.6 B

356

Spa Treatment8.7 B

18

Wonderland67.2 M

187

Rally Racing70.5 B

357

Sand Contest8.9 B

19

Miners69.9 M

188

Madagascar72.9 B

358

Orange Grove9.2 B

20

The Arctic74.9 M

189

Police Station75.4 B

359

Ninja Mission9.5 B

21

Apocalypse76.2 M

190

Bee Hive76.8 B

360

Monkey Feast9.8 B

22

Candy Land79.2 M

191

Napoleon79.1 B

361

Garden Maze10 T

23

Army Camp80.2 M

192

Basketball82.2 B

362

Nepal Trek10.3 T

24

Halloween84 M

193

Film Noir84.8 B

363

Horror Movie10.6 T

25

The Tribe8.1 M

194

Baseball87.3 B

364

Marathon Track10.9 T

26

Australia88.8 M

195

Pet Saloon89.7 B

365

Tokyo Road
(trước là: Japan Street)
11.3 T

27

Columbus86.9 M

196

Scouts Camp92.6 B

28

Mexico92.6 M

197

Leprechaun95.4 B

366

Hi-tech Hackers11.6 T

29

Magical Forest96.8 M

198

Athletics98.2 B

367

Music Studio12 T

30

India102.2 M

199

Burglar101.1 B

368

Reggae Band12.4 T

31

The 50's106.8 M

200

Ice Hockey104.2 B

369

Tomato Festival12.7 T

32

Thailand113.8 M

201

Talk Show106.9 B

370

Train Market13.1 T

33

Coin Manor118.9 M

202

Havana110.6 B

371

Roller Coaster13.5 T

34

Dragon Lair123.1 M

203

Cyber Future113.8 B

372

Fossil Site13.9 T

35

Greek Island129.9 M

204

Magic Show117.5 B

373

Future Lab14.4 T

36

LA Dreams131.8 M

205

Alien Research Lab
(trước là: Arcade)
116.1 B

374

Ice Carving Festival14.8 T

37

The Wizard137.8 M

375

Vintage Hotel15.3 T

38

Oil Tyrant146.8 M

206

Jamaica125.2 B

376

Parkour Pros15.7 T

39

La Familia153.4 M

207

Louise The 16th128.1 B

377

Bird Garden16.2 T

40

Area 51161.9 M

208

Sea Master Park131.9 B

378

Hot Dog Contest16.7 T

41

Night of the Dead169.2 M

209

Zombie Boogie135.8 B

379

Robot Battle17.2 T

42

Steampunk Land180.3 M

210

Motorbike139.9 B

380

Insect Exhibit17.7 T

43

The Zoo188.5 M

211

County Folk Band146 B

381

Birthday Dinner18.3 T

44

Russia195.1 M

212

Trainer of Dragons149 B

382

Cave Family18.9 T

45

Musketeers205.9 M

213

China Wall152.5 B

383

Shark Diving19.4 T

46

Lady Bug209.0 M

214

Mail Man157.6 B

384

Boss Office20 T

47

Theme Park218.4 M

215

Theatre162.7 B

385

Arts Fair20.7 T

48

Tibet232.7 M

216

Grand Biking Tour166.1 B

386

Rock Concert21.5 T

49

Hell243.2 M

217

Space Cleaners172 B

387

Ship Deck21.9 T

50

Easter256.6 M

218

Dwarf Workshop177 B

388

Pet Hospital22.6 T

51

Japan268.2 M

219

Swimming Pool182.4 B

389

Future Car Show23.3 T

52

Swamp285.7 M

220

Odysseus188.4 B

390

Hacker Heaven24.0 T

53

Wizard of Oz298.7 M

221

Haunted House194.1 B

391

Chess Match24.7 T

54

Timbuktu320.6 M

222

Jungle Explorers200 B

392

Animal Cafe25.4 T

55

Jurassic Ville346.9 M

223

Stranded Island206.1 B

393

Polar Plaza26.2 T

56

Canada348 M

224

Construction Site212.4 B

394

Mongolia Winter27.0 T

57

Mongolia368.4 M

225

Thai Boxing218.9 B

395

Mathematician27.8 T

58

Jacks Beanstalks384.0 M

226

Museum Life225.6 B

396

Gorilla Gardens28.6 T

59

Scotland409.8 M

227

Roman Square232.5 B

397

Sushi Bar29.5 T

60

Robin Hood433.1 M

228

Cricket239.6 B

398

Veggie Contest30.4 T

61

Deep Sea453.2 M

229

Nordic Fisherman246.9 B

399

Water Bungalow31.3 T

62

Don Quixote483.4 M

230

Georgia245.6 B

400

Postman Path32.6 T

63

Colosseum505.2 M

231

Tesla's Lab262.2 B

401

Turkish Rooftop33.3 T

64

Cat Castle523 M

232

Iceland270.2 B

402

Bonsai Display34.2 T

65

Olympus551.8 M

233

Portugal Vasco da Gama278.5 B

403

Midsummer Fest35.2 T

66

Trolls565.7 M

234

Templar Order287 B

404

Clock Shop36.3 T

67

Aliens591.3 M

235

Aircraft Carrier295.8 B

405

Lotus Pond37.5 T

68

Da Vinci629.9 M

236

Alien Museum304.8 B

406

Dynasty Drama38.5 T

69

Sand Land658.4 M

237

Prisoner Escape314.1 B

407

Drive Thru36.9 T

70

Elves694.7 M

238

Maharaja323.7 B

408

Miss Coin Show41 T

71

Switzerland726.2 M

239

Alien Invasion333.6 B

409

Tiger Sanctuary42.1 T

72

Truckers773.5 M

240

Royal Haven343.8 B

410

Taiwan Travel43.3 T

73

Spain808.5 M

241

Submarine354.3 B

411

Mardi Gras44.6 T

74

Little Red837.0 M

242

Princess Pack365.1 B

412

Traffic Patrol46.3 T

75

Unicorn883.2 M

243

Chocolate Factory376.2 B

413

College Dorm47.4 T

76

Scientist896.5 M

244

Henzel and Gretel387.7 B

414

Aqua Float Park48.8 T

77

Romania937 M

245

Mage Room399.6 B

415

Night Safari50.3 T

78

Courthouse998.2 M

246

Gardener411.8 B

416

Cheese Boutique51.8 T

79

Tin Soldier1.04 B

247

Venice Beach424.3 B

417

Coffee Shop53.4 T

80

Crazy Bride1.10 B

248

Bikers Gang437.3 B

418

Foam Party55 T

81

Pilot1.15 B

249

Ice Skating450.7 B

419

Mochi Ceremony56.6 T

82

Fairy Tale1.22 B

250

Pastry Shop464.4 B

420

Magical Studio58.3 T

83

Car Racing1.28 B

251

Mauri478.6 B

421

Psychic Crew60 T

84

Gnome1.32 B

252

Archery493.2 B

422

Turtle World61.9 T

85

Desert Punk1.39 B

253

Doughnut Shop499 B

423

Fishing Pier63.8 T

86

Detective1.4 B

254

Wagon Train514 B

424

Laundromat65.7 T

87

Baba Yaga1.5 B

255

Sumo530 B

425

Cactus House67.7 T

88

Barbarian1.7 B

256

Bowling546 B

426

Stock Exchange69.7 T

89

Restaurant1.7 B

257

Cyborg562 B

427

Horse Ranch71.8 T

90

King Arthur1.8 B

258

Momotaro579 B

428

Powerlift Match73.9 T

91

Sinbad1.8 B

259

Green Earth597 B

429

Honeycomb Hike76.1 T

92

Bikers Bar2 B

260

Leonardo's Workshop614 B

430

Dino Exhibit78.4 T

93

Caribbean Resort2.1 B

261

Voodoo Shop633 B

431

Blacksmith Mill80.8 T

94

Super Heroes2.2 B

262

Clock Maker652 B

432

Sweet Shop83.2 T

95

Egyptian Pyramids2.2 B

263

River Beast671 B

433

Air Freight85.8 T

96

Olympic Games2.3 B

264

Bollywood691 B

434

Cookie Factory88.3 T

97

Mountain Climbers2.4 B

265

Wedding712 B

435

Bamboo Business90.9 T

98

Milky Way2.6 B

266

Crab Fishing733 B

436

Butterfly Bench93.7 T

99

Ski Slope2.7 B

267

Surfing Beach755 B

437

Kitty Kitchen96.5 T

100

Royal Monkey2.8 B

268

Bangkok Market778 B

438

Super Showers99.4 T

101

Snow White2.8 B

269

Panda Reservoir801 B

439

Road Repair101.3 T

102

Goblin Ghetto3.1 B

270

Ninja Village825 B

440

India Pitshop104.2 T

103

Yemen3.4 B

271

Art Gallery850 B

441

Robot Factory107.4 T

104

Wu Xing3.4 B

272

Japan Hot Springs876 B

442

Juggling Junction110.9 T

105

Circus3.6 B

273

Food Festival902 B

443

Grape Stomping114.2 T

106

Yokai3.7 B

274

Snow Playground929 B

444

Bumper Cars117.8 T

107

Golf Course3.8 B

275

Subway957 B

445

Pizza Place121.1 T

108

Lucha Libre4.1 B

276

Camel Fair985 B

446

Running Race124.9 T

109

Cyber Cowboys4.2 B

277

Monk Brewery1.002 B

447

Crystal Cavern128.6 T

110

Rice Farmer4.6 B

278

Space Post1.045 B

448

Biohazard Zone135.5 T

111

Captain Shipyard4.7 B

279

Sakura1.077 B

449

Lantern Fest136.4 T

112

Irish Craic5 B

280

Astronaut Space Station1.109 B

450

Duck Crosswalk140.5 T

113

Oktoberfest5.3 B

281

Pool Party1.142 B

451

Waterfall Walk144.7 T

114

Amazon5.6 B

282

Valentine1.177 B

452

Vintage Barber149.2 T

115

Aztec5.7 B

283

Chinatown1.212 B

453

Space Voyage153.8 T

116

Forbidden City5.8 B

284

Mech Dino Lab1.248 B

454

Subway Station158.5 T

117

Ice Queen6 B

285

Stone Beasts1.286 B

455

Climbing Gym163.3 T

118

Samurai6.4 B

286

Scary Theme Park1.324 B

456

Remote Runway168 T

119

Santa's Factory6.7 B

287

Human and Orc War1.364 B

457

Princess Palace173.5 T

120

Soccer7 B

288

Witch Hunter1.405 B

458

Illusion Show178.5 T

121

Tennis7.4 B

289

Parliament1.447 B

459

Little Village184.5 T

122

Thanksgiving7.8 B

290

Science Fair1.490 B

460

Hippo Home189.5 T

123

Toys8.2 B

291

Library1.535 B

461

Dinosaur Dash195.5 T

124

Venice8.5 B

292

Vintage Market1.581 B

462

Holiday House201.5 T

125

Witches9 B

293

Hollywood Premier1.629 B

463

Alien Arrival207.5 T

126

Yankee9.2 B

294

Drive In1.668 B

464

Coffee Mill213.5 T

127

Zanzibar9.6 B

295

Indian Festival1.728 B

465

Saloon Standoff220 T

128

Moby Dick10.2 B

296

CSI Lab1.780 B

466

Tomato Lab227 T

129

Turkey10.6 B

297

Tango1.834 B

467

Kung Fu Ring233.5 T

130

Argentina11.3 B

298

Thai Festival1.889 B

468

Pirate Party240.5 T

131

Boxing Club11.8 B

299

Cyber Punk Japan1.945 B

469

Wizard’s Wagon248 T

132

Carnival12.6 B

300

Victorian Sci-Fi2.003 B

470

Waterfall Cave255.5 T

133

Dracula13.1 B

301

Christmas Market2.064 B

471

Haunted Hall263 T

134

Future Park13.5 B

302

Skydive2.156 B

472

Troll Treasury271 T

135

Gymnastics14.3 B

303

Gran Hotel2.189 B

473

Ramp Race?

136

New York14.5 B

304

Apocalypse City Survivor2.255 B

474

Shoemaker Shop?

137

Swamp Princess15.1 B

305

Comic Convention2.322 B

475

Mystery Boxes?

138

Punk Rock15.2 B

306

Deep Sea Civilization2.392 B

476

Mermaid Musical?

139

Railroad16.2 B

307

Karaoke Room2.464 B

477

Air Train?

140

Rio17.8 B

308

Magic Land2.537 B

478

Beach Day?

141

Space Pirate18.6 B

309

Crocodile Farm2.614 B

479

Car Pit?

142

Mech Workshop19.8 B

310

Radio Station2.692 B

480

Ballet Room?

143

Space Shuttle
(trước là: Jocke & Jonna)
20.7 B

311

Road Trip2.773 B

481

Excalibur Cave?

312

Mexican Restaurant2.856 B

482

Turkish Treat?

144

Colombia21.1 B

313

Full Moon Party2.940 B

483

Carpenter Cabin?

145

Petra21.6 B

314

Magic Academy3.030 B

484

Dental Clinic?

146

Monkey Kingdom22 B

315

Bag Shop3.121 B

485

Freaky Forest?

147

Persian Sultan22.6 B

316

Vintage Toy Shop3.214 B

486

Movie Backlot?

148

Desert Party22.9 B

317

Aquarium Inside3.311 B

487

Lettuce Towers?

149

Hercules23.4 B

318

Chinese Tavern3.410 B

488

Retro Kitchen?

150

Shaolin23.8 B

319

Noodle Shop3.512 B

489

Frozen Fishing?

151

Baker Shop24.6 B

320

Music Store3.619 B

490

Pony Pathway?

152

Billiard24.8 B

321

KPop3.726 B

491

Tea Time?

153

Noah's Ark25.8 B

322

Herb Class Room3.838 B

492

Panda Play Area?

154

Doomsday26.8 B

323

Cosmetic Shop3.953 B

493

Wizard's Ward?

155

Orc28.2 B

324

Carnival Fortune3.411 B

494

Skater Site?

156

Fairy29 B

325

Airport3.513 B

495

Hikers' Haven?

157

Ice Age30.2 B

326

Hospital3.619 B

496

Carousel Ride?

158

Cleopatra30.5 B

327

Dog Trainer3.728 B

497

Chicken Coop?

159

Valhalla31.3 B

328

Cosplay Party3.839 B

498

Desert Treasure?

160

Supervillain32 B

329

Unicorn Cafe3.958 B

499

Shepherd's Spot?

161

Horse Racing33.6 B

330

Ice Cream Shop4.074 B

500

Unicorn Utopia?

162

Jazz Club34.2 B

331

Cheese Factory4.195 B

501

Otter Oasis?

163

Fashion34.5 B

332

Safari4.324 B

502

Giraffe's Grub?

164

Barber Shop36 B

333

Bus House4.454 B

503

Port Painters?

165

Mermaid City37.1 B

334

Corgi Marathon4.588 B

504

Scene Stage?

166

Street Dance37.9 B

335

Street Performance4.725 B

505

Husky Hills?

167

Saloon Slickers38.8 B

336

Fish Market4.870 B

506

Glass Class?

168

Centaure40.6 B

337

Koi Fish Pond5.013 B

340

Tea Field5.482 B

Đơn vị giá sẽ bao gồm:

  • M - Triệu
  • B - Tỷ
  • T - Nghìn Tỷ

Danh sách làng rơi nhiều thẻ vàng, thẻ hiếm trong Coin Master

lang-coin-master-2
Danh sách làng rơi nhiều thẻ vàng

Người chơi có khả năng đạt được thẻ vàng hoặc các thẻ hiếm tại nhiều ngôi làng khác nhau. Trong số đó, có những ngôi làng mà người chơi nên dành thời gian ở lại, mua rương để nhận thẻ. Những ngôi làng này thường được gọi là Boom Village.

Dưới đây là danh sách làng Coin Master rơi nhiều thẻ vàng, thẻ hiếm trong game:

5

7

10

13

15

17

20

22

27

30

34

35

37

40

45

47

49

50

51

55

57

60

61

62

65

75

79

83

87

90

93

95

98

102

105

107

110

112

115

117

122

125

127

130

135

136

138

140

141

142

143

 

Xem thêm: Cách nhận card trong Coin Master

Đó là những thông tin về danh sách tất cả các làng và bảng giá đầy đủ nhất khi xây nhà, xây làng trong Coin Master. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có được những lựa chọn phù hợp và tối ưu nhất khi xây dựng làng của mình. Nếu bạn có thắc mắc hay góp ý, hãy để lại bình luận bên dưới để Chanh Tươi Review giải đáp. Chúc bạn chơi game vui vẻ và mở được nhiều làng Coin Master nhé!

0/5 - (0 bình chọn)

Được viết bởi

Ban biên tập Chanh Tươi Là một đội ngũ gồm các biên tập viên và chuyên gia có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng. Ban biên tập Chanh Tươi luôn nghiên cứu kỹ lưỡng, ...
img_avatar

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!