99++ Lời chúc sinh nhật bằng tiếng anh hay nhất thời đại

13.08.2021 - 11:03

Bạn đang bí ý tưởng trong việc tìm lời chúc sinh nhật bằng tiếng anh. Bạn muốn những lời chúc này phải thật ý nghĩa và giúp người nhận cảm thấy thành ý của mình khi nhận thành ý. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để có những gợi ý hay ho cho mình nhé. 

I. Những lời chúc tiếng anh được nhiều người dùng

chuc-sinh-nhat-bang-tieng-anh-1

1. Happy birthday to one of the nicest people I have ever met. May this year be even more wonderful and blessed.
=> Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật cho một trong những người đẹp nhất tôi từng gặp. Có thể năm nay sẽ tuyệt vời hơn và may mắn hơn.
2. I hope your special day will bring you lots of happiness, love and fun. You deserve them a lot.
=> Tạm dịch: Tôi hy vọng ngày đặc biệt của bạn sẽ mang lại cho bạn nhiều hạnh phúc, tình yêu và niềm vui. Bạn xứng đáng với điều đó.
3. Have a wonderful birthday. I wish your every day to be filled with lots of love, laughter, happiness and the warmth of sunshine.
=> Tạm dịch: Có một sinh nhật tuyệt vời. Tôi ước mỗi ngày của bạn sẽ tràn ngập tình yêu, tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp của ánh nắng mặt trời.
4. May your coming year surprise you with the happiness of smiles, the feeling of love and so on. I hope you will find plenty of sweet memories to cherish forever. Happy birthday.
=> Tạm dịch: Có thể năm tới của bạn làm bạn ngạc nhiên với niềm hạnh phúc của những nụ cười, cảm giác của tình yêu và như vậy. Tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy nhiều kỷ niệm ngọt ngào để trân trọng mãi mãi. Chúc mừng sinh nhật.
5. Let’s light the candles and celebrate this special day of your life. Happy birthday.
=> Tạm dịch: Hãy để ngọn lửa thắp nến và kỷ niệm ngày đặc biệt này trong cuộc đời bạn. Chúc mừng sinh nhật.
6. You are very special and that’s why you need to float with lots of smiles on your lovely face. Happy birthday.
=> Tạm dịch: Bạn rất đặc biệt và đó là lý do tại sao bạn cần phải nổi với nhiều nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu của bạn. Chúc mừng sinh nhật.
7. Special day, special person and special celebration. May all your dreams and desires come true in this coming year. Happy birthday.
=> Tạm dịch: Ngày đặc biệt, người đặc biệt và lễ kỷ niệm đặc biệt. Có thể tất cả những ước mơ và mong muốn của bạn trở thành sự thật trong năm tới. Chúc mừng sinh nhật.

II. Lời Chúc Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh Cho Bạn Thân

loi-chuc-sinh-nhat-bang-tieng-anh-2

1. It’s your birthday. Now you’ve more grown up. Every year you’re becoming more perfect.
=> Tạm dịch: Đó là ngày sinh nhật của bạn. Bây giờ bạn đã trưởng thành hơn. Mỗi năm bạn lại trở nên hoàn hảo hơn.
2. Let your all the dreams to be on fire and light your birthday candles with that. Have a gorgeous birthday.
=> Tạm dịch: Hãy để tất cả những giấc mơ của bạn được bùng cháy và thắp nến sinh nhật của bạn với điều đó. Có một sinh nhật tuyệt đẹp.
3. You are my true friend. You were always with me, you supported me, you boosted me up when I was down. Thanks for being such a friend of mine. Happy birthday.
=> Tạm dịch: Bạn là người bạn thật sự của tôi. Bạn đã luôn ở bên tôi, bạn ủng hộ tôi, bạn đã thúc đẩy tôi khi tôi xuống. Cảm ơn vì đã là một người bạn của tôi. Chúc mừng sinh nhật.
4. Wishing my friend a very happy birthday and you don’t need to speak it out loud that I’m your best friend too. Love you dear.
=> Tạm dịch: Chúc bạn tôi có một sinh nhật thật hạnh phúc và bạn không cần phải nói to rằng tôi cũng là bạn thân của bạn. Yêu bạn thân yêu.
5. You are a person who always deserves the best and obviously nothing less. Wish your birthday celebration will be as fantastic as you are. Happy birthday.
=> Tạm dịch: Bạn là một người luôn xứng đáng với những điều tốt nhất và rõ ràng không kém gì. Chúc mừng sinh nhật của bạn sẽ tuyệt vời như bạn. Chúc mừng sinh nhật.
6. Happy birthday. May all the best things of the world happen in your life because you are definitely one of the best people too.
=> Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật. Có thể tất cả những điều tốt nhất của thế giới xảy ra trong cuộc sống của bạn bởi vì bạn chắc chắn cũng là một trong những người tốt nhất.

III. Lời Chúc Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh Cho Người Yêu

loi-chuc-sinh-nhat-bang-tieng-anh-3

1. Wishing happy birthday to the best person I’ve ever met in this world.
=> Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật người tốt nhất mà tôi đã từng gặp trên thế giới này.
2. Thank you for all the memories we have. Without you the world would have been colorless to me.
=> Tạm dịch: Cảm ơn em cho tất cả những kỷ niệm chúng ta có. Không có em, thế giới sẽ không màu với tôi.
3. Dear sweetheart, you are the reason why I smile every day. Our flames of passion will never be extinguished and may our love shines brightly to bring you a wonderful birthday. I love you and Happy Bday!
=> Tạm dịch: Em yêu, em là lý do khiến anh cười mỗi ngày. Ngọn lửa đam mê của chúng tôi sẽ không bao giờ bị dập tắt và có thể tình yêu của chúng tôi sẽ tỏa sáng rực rỡ để mang đến cho bạn một sinh nhật tuyệt vời. Tôi yêu bạn và Bday hạnh phúc!

4. To the world, you may just be one person. But to me, you are the world. Wonderful Birthday, my darling!
=> Tạm dịch: Đối với thế giới, bạn có thể chỉ là một người. Nhưng với tôi, em là cả thế giới. Sinh nhật tuyệt vời, em yêu!
5. I just want to say how grateful I am to have you in my life. Best birthday to you and thank you for always being there for me. I love you so much!
=> Tạm dịch: Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất biết ơn khi có em trong cuộc sống của anh. Sinh nhật tốt nhất cho em và cảm ơn em đã luôn ở đó vì anh. Anh yêu em rất nhiều!
6. Sweetheart, may you receive everything that you have wished for on your birthday! I love you to infinity and beyond!
=> Tạm dịch: Em yêu, có thể em sẽ nhận được mọi thứ mà em mong ước trong ngày sinh nhật! Tôi yêu bạn đến vô cùng và hơn thế nữa!

IV. Những Câu Chúc Mừng Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh Cho Bạn Bè

1. I am grateful for your true friendship. Hope your birthday is amazing as you are my best friend!
=> Tạm dịch: Tôi biết ơn tình bạn thật sự của bạn. Hy vọng sinh nhật của bạn thật tuyệt vời vì bạn là người bạn thân nhất của tôi!
2. Happy birthday to my best friend. I hope it is filled with awesomeness!
=> Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật người bạn thân nhất của tôi. Tôi hy vọng nó chứa đầy sự tuyệt vời!
3. I want to wish you all the love and happiness in the world, all of which you deserve. Happy birthday my friend!
=> Tạm dịch: Tôi muốn chúc bạn tất cả tình yêu và hạnh phúc trên thế giới, tất cả những gì bạn xứng đáng. Chúc mừng sinh nhật bạn của tôi!
4. I am so proud to be your best friend. May you have a happy and healthy birthday!
=> Tạm dịch: Tôi rất tự hào là người bạn tốt nhất của bạn. Chúc bạn có một sinh nhật vui vẻ và khỏe mạnh!

V. Lời Chúc Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh Cho Mẹ

1. To the world you may be one person, but to me you are the whole world. Happy Birthday Mom!
=> Tạm dịch: Đối với thế giới mẹ có thể là một người, nhưng với con mẹ là cả thế giới. Chúc mừng sinh nhật mẹ!
2. You are my first friend, my best friend, and my forever friend. I can’t wait to help you celebrate your birthday!
=> Tạm dịch: Mẹ là người bạn đầu tiên của con, người bạn tốt nhất của con và là người bạn mãi mãi của tôi. Con có thể chờ đợi để giúp mẹ tổ chức sinh nhật!
3. When asked who my favorite real-life superhero is, I always say ‘It’s my mom.’ Have an amazing birthday, Wonder Mom!
=> Tạm dịch: Khi được hỏi ai là siêu anh hùng ngoài đời thực mà con yêu thích, con luôn nói ‘Đó là mẹ của con. Chúc mẹ có một sinh nhật tuyệt vời, Wonder Mom!
4. It’s no secret that you’ve made your mark in my life. Since my childhood, you’ve been that big tree whose shade allowed me to grow safe and strong. Happy Birthday, Mom.
=> Tạm dịch: Nó không có gì bí mật rằng bạn đã ghi dấu ấn trong cuộc đời con. Từ thời thơ ấu của con, mẹ đã là cây lớn có bóng mát cho phép con phát triển an toàn và mạnh mẽ. Chúc mừng sinh nhật mẹ.
5. Mom, you are the most outstanding woman in my life, and you’ll always be my number one. Have a beautiful birthday!
=> Tạm dịch: Mẹ ơi, mẹ là người phụ nữ nổi bật nhất trong đời con và mẹ sẽ luôn là số một của con. Chúc sinh nhật đẹp!

VI. Lời Chúc Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh Cho Bố

1. All your life, you’ve worked towards making our wishes come true. Today, it’s your turn to make some wishes. Happy Birthday, Dad!
=> Tạm dịch: Cả đời bố, bố đã làm việc để biến điều ước của chúng ta thành hiện thực. Hôm nay, đến lượt bố thực hiện một số điều ước. Chúc mừng sinh nhật bố!
2. All my life, I’ve been lucky to have the best dad. Now, I count myself doubly lucky, since my child gets to have the best granddad. Happy Birthday, Dad, we love you!
=> Tạm dịch: Cả đời con, con đã may mắn có được người cha tuyệt vời nhất. Bây giờ, con tính mình may mắn gấp đôi, vì con con đã có được cháu ngoại tốt nhất. Chúc mừng sinh nhật bố, chúng con yêu bố!
3. Happy Birthday to the man who fought all the monsters under the bed and in the closet. Thank you for always making me feel safe!
=> Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật người đàn ông đã chiến đấu với tất cả các quái vật dưới gầm giường và trong tủ quần áo. Cảm ơn bố đã luôn làm cho con cảm thấy an toàn!
4. To my dearest Dad: You are my compass. Thanks for always showing me the right path and for guiding me in the right direction. Happy Birthday, I love you.
=> Tạm dịch: Gửi người cha thân yêu nhất của con: Bố là la bàn của con. Cảm ơn vì luôn chỉ cho con con đường đúng và hướng dẫn con đi đúng hướng. Chúc mừng sinh nhật bố. Con yêu bố.

VII. Lời Chúc Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh Hài Hước

loi-chuc-sinh-nhat-bang-tieng-anh-4

1. If gray hair is a sign of wisdom, then you’re a genius!
=> Tạm dịch: Nếu tóc bạc là một dấu hiệu của sự khôn ngoan, thì bạn là một thiên tài!
2. I believe you forgot my birthday present last year, so now I’m returning the favor. Happy Birthday!
=> Tạm dịch: Tôi tin rằng bạn đã quên món quà sinh nhật của tôi vào năm ngoái, vì vậy bây giờ tôi đã trở lại ủng hộ. Chúc mừng sinh nhật!
3. A wise man once said, “Forget about your past, you cannot change it”. I’d like to add: “Forget about your present, I didn’t get you one”.
=> Tạm dịch: Một người đàn ông khôn ngoan đã từng nói, Hãy quên đi quá khứ của bạn, bạn không thể thay đổi nó. Tôi muốn thêm vào: Hãy quên đi món quà của bạn, tôi đã không nhận được cho bạn một cuốn sách.
4. Happy Birthday to a [Mom/Dad] who’s smart and funny and good looking, from a [daughter/son] who inherited all your best qualities.
=> Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật [Mẹ / Bố], người thông minh, vui tính và dễ nhìn, từ một [con gái / con trai], người thừa hưởng tất cả những phẩm chất tốt nhất của bạn.
5. Congratulations, you’ve finally reached the wonder years... wonder where your car is parked? Wonder where you left your phone? Wonder where your glasses are? Wonder what day it is?
=> Tạm dịch: Xin chúc mừng, cuối cùng bạn đã đạt được những năm tuyệt vời ... tự hỏi xe của bạn đang đậu ở đâu? Tự hỏi nơi bạn để lại điện thoại của bạn? Tự hỏi kính của bạn ở đâu? Tự hỏi hôm nay là ngày gì?

Trên đây là những lời chúc sinh nhật bằng tiếng anh mà chúng tôi muốn gửi đến bạn. Hãy lựa chọn cho mình những câu chúc phù hợp trong những hoàn cảnh khác nhau nhé. 

0/5 - (0 bình chọn)

Được viết bởi

Giới thiệu ngắn về Phương Thảo Chào các bạn, mình là Phương Thảo. Mình rất thích sách và cũng thích viết nữa. Mình luôn thích viết ra những suy nghĩ, cảm nhận của bản thân ở bất cứ khoảnh khắc nào đặc ...
img_avatar

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!