99++ Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh hay nhất thời đại

06.04.2023 - 14:12

Bạn đang bí ý tưởng trong việc tìm lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh. Bạn muốn những lời chúc này phải thật ý nghĩa và giúp người nhận cảm thấy thành ý của mình khi nhận thành ý. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để có những gợi ý hay ho cho mình nhé.

Những câu chúc sinh nhật tiếng Anh ngắn gọn

chuc-sinh-nhat-bang-tieng-anh-1
Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh ngắn gọn

1. Happy birthday to one of the nicest people I have ever met. May this year be even more wonderful and blessed.
Chúc mừng sinh nhật cho một trong những người đẹp nhất tôi từng gặp. Có thể năm nay sẽ tuyệt vời hơn và may mắn hơn.

2. I hope your special day will bring you lots of happiness, love and fun. You deserve them a lot. 
Tôi hy vọng ngày đặc biệt của bạn sẽ mang lại cho bạn nhiều hạnh phúc, tình yêu và niềm vui. Bạn xứng đáng với điều đó.

3. Have a wonderful birthday. I wish your every day to be filled with lots of love, laughter, happiness and the warmth of sunshine.
Có một sinh nhật tuyệt vời. Tôi ước mỗi ngày của bạn sẽ tràn ngập tình yêu, tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp của ánh nắng mặt trời.

4. May your coming year surprise you with the happiness of smiles, the feeling of love and so on. I hope you will find plenty of sweet memories to cherish forever. Happy birthday.
Có thể năm tới của bạn làm bạn ngạc nhiên với niềm hạnh phúc của những nụ cười, cảm giác của tình yêu và như vậy. Tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy nhiều kỷ niệm ngọt ngào để trân trọng mãi mãi. Chúc mừng sinh nhật.

5. Let’s light the candles and celebrate this special day of your life. Happy birthday.
Hãy để ngọn lửa thắp nến và kỷ niệm ngày đặc biệt này trong cuộc đời bạn. Chúc mừng sinh nhật.

6. You are very special and that’s why you need to float with lots of smiles on your lovely face. Happy birthday.
Bạn rất đặc biệt và đó là lý do tại sao bạn cần phải nổi với nhiều nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu của bạn. Chúc mừng sinh nhật.

7. Special day, special person and special celebration. May all your dreams and desires come true in this coming year. Happy birthday.
Ngày đặc biệt, người đặc biệt và lễ kỷ niệm đặc biệt. Có thể tất cả những ước mơ và mong muốn của bạn trở thành sự thật trong năm tới. Chúc mừng sinh nhật.

8. All the best on your special day!

Tất cả mọi thứ tuyệt vời nhất trong ngày đặc biệt của bạn! 

9. Have a great birthday! Sinh nhật thật tuyệt vời nhé!

10. Have a fabulous birthday! Sinh nhật tuyệt vời nhé! 

11. Have a great one! Có một sinh nhật tuyệt vời nhé! 

12. Many more happy returns! Mong bạn nhận được thật là nhiều điều tốt đẹp!

 13. I hope you have a fantastic day! Tôi ước bạn sẽ có một ngày thật đặc biệt! 

14. I hope you have a wonderful birthday! Tôi ước bạn sẽ có một ngày thật tuyệt vời! 

15. Hope you have an enjoyable birthday! You deserve it! Hy vọng bạn sẽ có một sinh nhật thú vị! Bạn xứng đáng với nó! 

16. Have a good one! Chúc bạn có một sinh nhật tuyệt vời! 

17. May you have a fantastic day and many more to come! Chúc bạn có một ngày thật tuyệt vời và nhiều điều tốt đẹp hơn thế nữa! 

18. May your birthday be filled with laughter! Chúc sinh nhật của bạn tràn ngập tiếng cười!  

19. I wish you a happier birthday than anyone else has wished you! Tôi chúc bạn sinh nhật vui vẻ hơn bất kỳ ai khác đã chúc bạn! 

20. Let’s light the candles and celebrate this special day of your life. Happy birthday! Hãy thắp nến và kỷ niệm ngày đặc biệt này của cuộc đời bạn. Chúc mừng sinh nhật! 

21. I hope you have a fantastic day and a fantastic year to come! Tôi hy vọng bạn có một ngày tuyệt vời và một năm tuyệt vời!

22. I wish you all the best on your special day! Tôi ước tất cả mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn trong ngày đặc biệt này! 

23. Blow the candles and play with balloon, because today is best day to be a kid again! Cùng thổi nến và bóng bay nào, bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt để trở lại tuổi thơ! 

24. Love and health I wish you on this perfect birthday! Tôi chúc bạn luôn tràn đầy sức khỏe và tình yêu trong ngày sinh nhật đặc biệt này! 

25. Blow the candles and make wish. It will come true! Hãy thổi nến và ước nguyện, mọi thứ sẽ trở thành sự thật! 

26. This is your special day; I hope you enjoy it to the fullest. Loves and hugs. Hôm nay là ngày đặc biệt của bạn, mong rằng bạn hãy tận hưởng nó. Yêu bạn ôm bạn. 

Chúc mừng sinh nhật bạn thân bằng tiếng Anh

loi-chuc-sinh-nhat-bang-tieng-anh-2
Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh cho bạn thân

1. It’s your birthday. Now you’ve more grown up. Every year you’re becoming more perfect.
Đó là ngày sinh nhật của bạn. Bây giờ bạn đã trưởng thành hơn. Mỗi năm bạn lại trở nên hoàn hảo hơn.

2. Let your all the dreams to be on fire and light your birthday candles with that. Have a gorgeous birthday.
Hãy để tất cả những giấc mơ của bạn được bùng cháy và thắp nến sinh nhật của bạn với điều đó. Có một sinh nhật tuyệt đẹp.

3. You are my true friend. You were always with me, you supported me, you boosted me up when I was down. Thanks for being such a friend of mine. Happy birthday.
Bạn là người bạn thật sự của tôi. Bạn đã luôn ở bên tôi, bạn ủng hộ tôi, bạn đã thúc đẩy tôi khi tôi xuống. Cảm ơn vì đã là một người bạn của tôi. Chúc mừng sinh nhật.

4. Wishing my friend a very happy birthday and you don’t need to speak it out loud that I’m your best friend too. Love you dear.
Chúc bạn tôi có một sinh nhật thật hạnh phúc và bạn không cần phải nói to rằng tôi cũng là bạn thân của bạn. Yêu bạn thân yêu.

5. You are a person who always deserves the best and obviously nothing less. Wish your birthday celebration will be as fantastic as you are. Happy birthday.
Bạn là một người luôn xứng đáng với những điều tốt nhất và rõ ràng không kém gì. Chúc mừng sinh nhật của bạn sẽ tuyệt vời như bạn. Chúc mừng sinh nhật.

Tổng hợp những lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh cho bạn tiếp theo

6. Happy birthday. May all the best things of the world happen in your life because you are definitely one of the best people too.
Chúc mừng sinh nhật. Có thể tất cả những điều tốt nhất của thế giới xảy ra trong cuộc sống của bạn bởi vì bạn chắc chắn cũng là một trong những người tốt nhất.

7. I am grateful for your true friendship. Hope your birthday is amazing as you are my best friend!

Tôi biết ơn tình bạn thật sự của bạn. Hy vọng sinh nhật của bạn thật tuyệt vời vì bạn là người bạn thân nhất của tôi!

8.  Happy birthday to my best friend. I hope it is filled with awesomeness!

Chúc mừng sinh nhật người bạn thân nhất của tôi. Tôi hy vọng nó chứa đầy sự tuyệt vời!

9. I want to wish you all the love and happiness in the world, all of which you deserve. Happy birthday my friend!

Tôi muốn chúc bạn tất cả tình yêu và hạnh phúc trên thế giới, tất cả những gì bạn xứng đáng. Chúc mừng sinh nhật bạn của tôi!

10. I am so proud to be your best friend. May you have a happy and healthy birthday!

Tôi rất tự hào là người bạn tốt nhất của bạn. Chúc bạn có một sinh nhật vui vẻ và khỏe mạnh!

11. I wish you a wonderful birthday! Tôi ước bạn sẽ có một ngày thật tuyệt vời!  

12. May your birthday be filled with laughter! Chúc sinh nhật của bạn tràn ngập tiếng cười!  

13. I wish you all the best on your special day! Tôi ước tất cả mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn trong ngày đặc biệt này!  

14. I hope you have a fantastic day and a fantastic year to come! Tôi hy vọng bạn có một ngày tuyệt vời và một năm tuyệt vời!  

Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh cho người yêu

loi-chuc-sinh-nhat-bang-tieng-anh-3
Chúc sinh nhật tiếng Anh cho người yêu

1. Wishing happy birthday to the best person I’ve ever met in this world.

Chúc mừng sinh nhật người tốt nhất mà tôi đã từng gặp trên thế giới này.

2. Thank you for all the memories we have. Without you the world would have been colorless to me.

Cảm ơn em cho tất cả những kỷ niệm chúng ta có. Không có em, thế giới sẽ không màu với tôi.

3. Dear sweetheart, you are the reason why I smile every day. Our flames of passion will never be extinguished and may our love shinesbrightly to bring you a wonderful birthday. I love you and Happy Bday!

Em yêu, em là lý do khiến anh cười mỗi ngày. Ngọn lửa đam mê của chúng tôi sẽ không bao giờ bị dập tắt và có thể tình yêu của chúng tôi sẽ tỏa sáng rực rỡ để mang đến cho bạn một sinh nhật tuyệt vời. Tôi yêu bạn và Bday hạnh phúc!

4. To the world, you may just be one person. But to me, you are the world. Wonderful Birthday, my darling!

Đối với thế giới, bạn có thể chỉ là một người. Nhưng với tôi, em là cả thế giới. Sinh nhật tuyệt vời, em yêu!

5. I just want to say how grateful I am to have you in my life. Best birthday to you and thank you for always being there for me. I love you so much!

Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất biết ơn khi có em trong cuộc sống của anh. Sinh nhật tốt nhất cho em và cảm ơn em đã luôn ở đó vì anh. Anh yêu em rất nhiều!

6. Sweetheart, may you receive everything that you have wished for on your birthday! I love you to infinity and beyond!

Em yêu, có thể em sẽ nhận được mọi thứ mà em mong ước trong ngày sinh nhật! Tôi yêu bạn đến vô cùng và hơn thế nữa!

7. Happy birthday to my wonderful lover! I hope you enjoy every moment of it. Chúc mừng sinh nhật người yêu tuyệt vời của tôi! Mong bạn tận hưởng từng giây phút này.

8. I wish you a happier birthday than anyone else has wished you! Tôi chúc bạn sinh nhật vui vẻ hơn bất kỳ ai khác đã chúc bạn.

9. I hope your birthday is full of sunshine and rainbows and love and laughter! Sending many good wishes to you on your special day. Mong rằng sinh nhật của bạn tràn ngập ánh nắng và cầu vồng, tình yêu và tiếng cười! Gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến bạn trong ngày đặc biệt này

10. On the occasion of your birthday, I wish you more success. I hope that you will stay beside me forever and still love me as much as the first time we met. Nhân dịp sinh nhật anh, em chúc anh nhiều thành công. Em hy vọng anh sẽ mãi ở bên em và vẫn yêu em nhiều như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

11. I will never get tired of giving you surprises especially on your birthday. Thank you for the love and understanding. I am always praying for your good health and happiness. Happy Birthday my love! Tôi sẽ không bao giờ mệt mỏi khi tặng bạn những điều bất ngờ đặc biệt vào ngày sinh nhật của bạn. Cảm ơn bạn đã yêu thương và hiểu biết. Tôi luôn cầu nguyện cho bạn có sức khỏe và hạnh phúc. Chúc mừng sinh nhật tình yêu của tôi!

12. You are not only my lover, but also my best friend, my partner in crime, and my soulmate. You make every day brighter and more meaningful. I wish you a wonderful birthday and a lifetime of joy. Bạn không chỉ là người yêu của tôi, mà còn là người bạn thân nhất, đồng phạm của tôi, và linh hồn của tôi. Bạn làm cho mỗi ngày trở nên rực rỡ và đầy ý nghĩa hơn. Tôi chúc bạn một sinh nhật tuyệt vời và một cuộc sống tràn đầy niềm vui.

13. You are the best thing that ever happened to me. You fill my heart with love and happiness. You are my everything and more. Happy birthday to the most amazing person in the world! Bạn là điều tốt đẹp nhất đã xảy ra với tôi. Bạn lấp đầy trái tim tôi với tình yêu và hạnh phúc. Bạn là tất cả và hơn thế nữa. Chúc mừng sinh nhật người tuyệt vời nhất thế giới!

14. You are the reason why I smile every day. You are the source of my strength and inspiration. You are the one who makes me feel alive and complete. Happy birthday to my soulmate! Bạn là lý do tại sao tôi mỉm cười mỗi ngày. Bạn là nguồn sức mạnh và cảm hứng của tôi. Bạn là người khiến tôi cảm thấy sống động và trọn vẹn. Chúc mừng sinh nhật linh hồn của tôi!

15. On your special day, I want to express my gratitude for all the wonderful things you have brought into my life. You have made me a better person and I am so grateful to have you by my side.

Vào ngày đặc biệt của emn, anh muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với tất cả những điều tuyệt vời mà em đã mang đến cuộc sống của anh. Em đã làm cho anh trở thành một người tốt hơn và anh rất biết ơn khi có em bên cạnh.

Những câu chúc mừng sinh nhật cho gia đình

Lời Chúc Sinh Nhật Bằng tiếng Anh Cho Mẹ

chuc-mung-sinh-nhat-me-tieng-anh
Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh cho mẹ

1. To the world you may be one person, but to me you are the whole world. Happy Birthday Mom!

Đối với thế giới mẹ có thể là một người, nhưng với con mẹ là cả thế giới. Chúc mừng sinh nhật mẹ!

2. You are my first friend, my best friend, and my forever friend. I can’t wait to help you celebrate your birthday!

Mẹ là người bạn đầu tiên của con, người bạn tốt nhất của con và là người bạn mãi mãi của tôi. Con có thể chờ đợi để giúp mẹ tổ chức sinh nhật!

3. When asked who my favorite real-life superhero is, I always say ‘It’s my mom.’ Have an amazing birthday, Wonder Mom!

Khi được hỏi ai là siêu anh hùng ngoài đời thực mà con yêu thích, con luôn nói ‘Đó là mẹ của con. Chúc mẹ có một sinh nhật tuyệt vời, Wonder Mom!

4. It’s no secret that you’ve made your mark in my life. Since my childhood, you’ve been that big tree whose shade allowed me to grow safe and strong. Happy Birthday, Mom.

Nó không có gì bí mật rằng bạn đã ghi dấu ấn trong cuộc đời con. Từ thời thơ ấu của con, mẹ đã là cây lớn có bóng mát cho phép con phát triển an toàn và mạnh mẽ. Chúc mừng sinh nhật mẹ.

5. Mom, you are the most outstanding woman in my life, and you’ll always be my number one. Have a beautiful birthday!

Mẹ ơi, mẹ là người phụ nữ nổi bật nhất trong đời con và mẹ sẽ luôn là số một của con. Chúc sinh nhật đẹp!

Lời Chúc Sinh Nhật Bằng tiếng Anh Cho Bố

1. All your life, you’ve worked towards making our wishes come true. Today, it’s your turn to make some wishes. Happy Birthday, Dad!
Cả đời bố, bố đã làm việc để biến điều ước của chúng ta thành hiện thực. Hôm nay, đến lượt bố thực hiện một số điều ước. Chúc mừng sinh nhật bố!

2. All my life, I’ve been lucky to have the best dad. Now, I count myself doubly lucky, since my child gets to have the best granddad. Happy Birthday, Dad, we love you!

Cả đời con, con đã may mắn có được người cha tuyệt vời nhất. Bây giờ, con tính mình may mắn gấp đôi, vì con con đã có được cháu ngoại tốt nhất. Chúc mừng sinh nhật bố, chúng con yêu bố!

3. Happy Birthday to the man who fought all the monsters under the bed and in the closet. Thank you for always making me feel safe!

Chúc mừng sinh nhật người đàn ông đã chiến đấu với tất cả các quái vật dưới gầm giường và trong tủ quần áo. Cảm ơn bố đã luôn làm cho con cảm thấy an toàn!

4. To my dearest Dad: You are my compass. Thanks for always showing me the right path and for guiding me in the right direction. Happy Birthday, I love you.

Gửi người cha thân yêu nhất của con: Bố là la bàn của con. Cảm ơn vì luôn chỉ cho con con đường đúng và hướng dẫn con đi đúng hướng. Chúc mừng sinh nhật bố. Con yêu bố.

Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh cho anh trai

 1. Happy birthday to my wonderful brother! You are a great person and a loyal friend. I hope you have a fantastic day and a fantastic year to come! (Chúc mừng sinh nhật anh trai tuyệt vời của em! Anh là một người tốt và một người bạn trung thành. Em hy vọng anh có một ngày tuyệt vời và một năm tuyệt vời!) 
 2. You’re not getting older, you’re just getting wiser. Happy birthday, bro! (Anh không già đi đâu, anh chỉ ngày càng giỏi hơn thôi. Chúc mừng sinh nhật, anh trai!) 
 3. Happy birthday to one of my favorite people on this planet! You are more than a brother to me, you are a true friend and a role model. I wish you all the best on your special day! (Chúc mừng sinh nhật tới một trong những người em yêu thích nhất trên hành tinh này! Anh không chỉ là anh trai của em, anh còn là một người bạn thật sự và một tấm gương cho em noi theo. Em ước tất cả mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh trong ngày đặc biệt này!) 
 4. I hope your birthday is full of sunshine and rainbows and love and laughter! Sending many good wishes to you on your special day. (Mong rằng sinh nhật của anh tràn ngập ánh nắng và cầu vồng, tình yêu và tiếng cười! Gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến anh trong ngày đặc biệt này.) 
 5. Happy birthday to my amazing brother! You always make me laugh and brighten up my day. I’m so proud of you and all that you have achieved. I wish you all the happiness in the world! (Chúc mừng sinh nhật anh trai tuyệt vời của em! Anh luôn làm em cười và làm cho ngày của em sáng hơn. Em rất tự hào về anh và tất cả những gì anh đã đạt được. Em ước cho anh mọi điều hạnh phúc trên thế gian!) 
 6. Happy birthday to my awesome brother! You are such a fun-loving and adventurous person. I hope you have a blast on your birthday and enjoy every moment of it. You deserve it! (Chúc mừng sinh nhật anh trai tuyệt vời của em! Anh là một người vui tính và thích phiêu lưu. Em hy vọng anh có một bữa tiệc sinh nhật nổ tung và thưởng thức từng khoảnh khắc của nó. Anh xứng đáng với nó!) 
 7. Happy birthday to my dear brother! You are such a kind-hearted and generous person. I admire you for your compassion and your courage. I wish you all the success and fulfillment in life. (Chúc mừng sinh nhật anh trai thân yêu của em! Anh là một người có trái tim nhân hậu và hào phóng. Em ngưỡng mộ anh vì lòng từ bi và sự can đảm của anh. Em ước cho anh mọi thành công và niềm vui trong cuộc sống.) 

Lời chúc sinh nhật em gái bằng tiếng Anh

 1. Happy birthday to my lovely sister. You are a wonderful person and I wish you all the best in life. Chúc mừng sinh nhật em gái yêu của anh. Em là một người tuyệt vời và anh chúc em mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống.
 2. You are 15 years old today, a beautiful young lady with a bright future ahead. I hope you enjoy your special day and have fun with your friends. Em đã 15 tuổi rồi, một cô gái xinh đẹp với một tương lai sáng lạn phía trước. Anh hy vọng em sẽ có một ngày sinh nhật đặc biệt và vui vẻ với bạn bè của em.
 3. You are not only my sister, but also my best friend. You always support me, encourage me and make me laugh. I love you so much and I'm proud of you. Happy 15th birthday! Em không chỉ là em gái của anh, mà còn là người bạn thân nhất của anh. Em luôn ủng hộ anh, động viên anh và làm anh cười. Anh yêu em nhiều lắm và anh tự hào về em. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 15!
 4. You have grown up so fast, my dear sister. You are smart, kind and talented. You have a lot of potential and I know you will achieve great things in life. Happy birthday to you! Em đã lớn nhanh quá, em gái yêu của anh. Em thông minh, tốt bụng và tài năng. Em có nhiều tiềm năng và anh biết em sẽ thành công trong cuộc sống. Chúc em sinh nhật vui vẻ!
 5. Happy birthday to the girl who only continues to grow into a beautiful young lady. Here's to a bright future and a wonderful 15th birthday to you, sweetheart. Chúc mừng sinh nhật cô gái chỉ càng ngày càng trở thành một cô gái xinh đẹp. Chúc em một tương lai tươi sáng và một sinh nhật thứ 15 tuyệt vời, em yêu.
 6. You are my sister and my soulmate. You know me better than anyone else and you always have my back. I appreciate you so much and I wish you a happy birthday filled with love and joy. Em là em gái và bạn đời của anh. Em hiểu anh hơn bất kỳ ai khác và em luôn bảo vệ anh. Anh biết ơn em rất nhiều và anh chúc em một sinh nhật hạnh phúc tràn ngập tình yêu và niềm vui.
 7. You are 15 today, a milestone in your life. You have accomplished so much and I'm amazed by your achievements. You are a star and I'm so happy for you. Happy birthday, sister! Em đã 15 tuổi hôm nay, một cột mốc quan trọng trong cuộc đời em. Em đã làm được rất nhiều và anh ngạc nhiên trước những thành tựu của em. Em là một ngôi sao và anh rất vui mừng cho em. Chúc mừng sinh nhật, em gái!

Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh cho trẻ em

 1. Happy birthday to you, little angel. You are a blessing to everyone around you. / Chúc mừng sinh nhật con, thiên thần nhỏ. con là một món quà cho mọi người xung quanh bạn.
 2. Wishing you a wonderful birthday full of love and happiness. You are growing up so fast and we are proud of you. / Chúc con một sinh nhật tuyệt vời đầy yêu thương và hạnh phúc. Con lớn nhanh quá và bố mẹ rất tự hào về con.
 3. You are the cutest and sweetest baby ever. We hope you have a great birthday and a bright future ahead. / Con là đứa bé dễ thương và ngọt ngào nhất từ trước đến nay. Chúc con có một sinh nhật vui vẻ và một tương lai tươi sáng phía trước.
 4. Happy birthday to our precious baby. You bring so much joy and laughter to our lives. We love you so much. / Chúc mừng sinh nhật con yêu của chúng tôi. Con mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười cho cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi yêu con rất nhiều.
 5. You are one year older today, but you are still as adorable as ever. Happy birthday, little one. You are amazing. / Hôm nay con đã lớn thêm một tuổi, nhưng bạn vẫn đáng yêu như trước kia. Chúc mừng sinh nhật, bé nhỏ. Con thật tuyệt vời.
 6. On this special day, we wish you all the best in life. You are a gift from God and we are so grateful for you. Happy birthday, baby. / Trong ngày đặc biệt này, ba mẹ chúc con mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống. con là một món quà từ Thiên Chúa và ba mẹ rất biết ơn vì có bạn. Chúc mừng sinh nhật, con yêu.
 7. Happy birthday to the most beautiful baby in the world. You have a smile that melts our hearts and a personality that charms us all. We wish you a lifetime of happiness and success. / Chúc mừng sinh nhật bé xinh đẹp nhất thế giới. Con có nụ cười làm tan chảy trái tim của chúng tôi và tính cách quyến rũ chúng tôi tất cả.
 8. You are not just a baby, you are our miracle. You have made our lives so much better with your presence. Happy birthday, sweetheart. You are loved beyond words. / Con không chỉ là một đứa bé, con là phép màu của chúng tôi. Con đã làm cuộc sống của chúng tôi tốt hơn rất nhiều bằng sự hiện diện của con. Chúc mừng sinh nhật, con yêu. Con được yêu thương hơn cả lời nói.

Lời Chúc Sinh Nhật Bằng tiếng Anh Hài Hước

loi-chuc-sinh-nhat-bang-tieng-anh-4
Lời Chúc Sinh Nhật Bằng tiếng Anh hài hước

1. If gray hair is a sign of wisdom, then you’re a genius!

Nếu tóc bạc là một dấu hiệu của sự khôn ngoan, thì bạn là một thiên tài!

2. I believe you forgot my birthday present last year, so now I’m returning the favor. Happy Birthday!

Tôi tin rằng bạn đã quên món quà sinh nhật của tôi vào năm ngoái, vì vậy bây giờ tôi đã trở lại ủng hộ. Chúc mừng sinh nhật!

3. A wise man once said, “Forget about your past, you cannot change it”. I’d like to add: “Forget about your present, I didn’t get you one”.

Một người đàn ông khôn ngoan đã từng nói, Hãy quên đi quá khứ của bạn, bạn không thể thay đổi nó. Tôi muốn thêm vào: Hãy quên đi món quà của bạn, tôi đã không nhận được cho bạn một cuốn sách.

4. Happy Birthday to a [Mom/Dad] who’s smart and funny and good looking, from a [daughter/son] who inherited all your best qualities.

Chúc mừng sinh nhật [Mẹ / Bố], người thông minh, vui tính và dễ nhìn, từ một [con gái / con trai], người thừa hưởng tất cả những phẩm chất tốt nhất của bạn.

5. Congratulations, you’ve finally reached the wonder years... wonder where your car is parked? Wonder where you left your phone? Wonder where your glasses are? Wonder what day it is?

Xin chúc mừng, cuối cùng bạn đã đạt được những năm tuyệt vời ... tự hỏi xe của bạn đang đậu ở đâu? Tự hỏi nơi bạn để lại điện thoại của bạn? Tự hỏi kính của bạn ở đâu? Tự hỏi hôm nay là ngày gì?

Trên đây là những lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh mà chúng tôi muốn gửi đến bạn. Hãy lựa chọn cho mình những câu chúc phù hợp trong những hoàn cảnh khác nhau nhé. 

5/5 - (1 bình chọn)

Được viết bởi

Ban biên tập Chanh Tươi Là một đội ngũ gồm các biên tập viên và chuyên gia có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng. Ban biên tập Chanh Tươi luôn nghiên cứu kỹ lưỡng, ...
img_avatar

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!